logo

Sindrom.guru

Het syndroom van Alzheimer is een vrij veel voorkomende ziektekenmerk van oudere mensen, dat in veel mensen geassocieerd is met geheugenstoornissen en hulpeloosheid. Wat is de ziekte van Alzheimer en hoe komt het voor?

Algemene informatie

De ziekte van Alzheimer of het syndroom is een neurodegeneratieve ziekte die wordt gekenmerkt door cognitieve en gedragsstoornissen. Deze toestand verstoort grotendeels sociaal en professioneel functioneren, evenals de kwaliteit van het menselijk leven.

Het Alzheimer-syndroom is een vrij veel voorkomende ziekte, kenmerkend voor oudere mensen.

Op dit moment is het een ongeneeslijke ziekte. Het heeft een lange preklinische periode, de eerste symptomen zijn meestal wazig. Vaak worden de vroege manifestaties van de ziekte beschouwd als tekenen van veroudering. Hierdoor, bijna een halve eeuw na de ontdekking van het Alzheimer-syndroom, werd de diagnose uitsluitend gesteld aan jonge patiënten (40-65 jaar). Dezelfde symptomen bij ouderen werden toegeschreven aan seniele dementie en malaise. Het verdere beeld is in de meeste gevallen behoorlijk negatief.

Op de kant van de pathofysiologie in het lichaam met dit syndroom worden waargenomen:

 • zenuwceldood;
 • breuk van synaptische verbindingen;
 • de vorming van amyloïde plaques en neurofibrillaire knopen;
 • accumulatie van abnormale eiwitten in weefsels;
 • de depositie van beta-amyloïde in de cellen en enkele andere veranderingen.

De ziekte van Alzheimer of het syndroom is een neurodegeneratieve ziekte die wordt gekenmerkt door cognitieve en gedragsstoornissen.

etiologie

De oorzaken van het Alzheimer-syndroom zijn niet duidelijk. Het meest aannemelijke is de theorie dat de ontwikkeling van de ziekte kan worden veroorzaakt door een combinatie van bepaalde factoren:

 • erfelijkheid;
 • levensstijl;
 • ecologie.

Deze factoren hebben langdurig een nadelig effect op de hersenen en als gevolg daarvan ontwikkelt de ziekte van Alzheimer zich.

Een bepaalde rol in de predispositie voor het syndroom wordt waarschijnlijk gespeeld door:

 • leeftijd (het risico verschijnt na 65 jaar en na 85 stijgt tot 50%);
 • Syndroom van Down;
 • geslacht (vrouwen worden veel vaker ziek);

Vrouwen lijden vaker aan deze ziekte

 • hoofdletsel in het verleden;
 • hartproblemen;
 • de aanwezigheid van cognitieve stoornissen;
 • familiegeschiedenis en genetica.

Klinisch beeld

De ziekte van Alzheimer begint ongeveer 8-14 jaar voordat de eerste duidelijke tekenen verschijnen, geheugenstoornissen domineren het klinische beeld.

Het is gebruikelijk om 4 stadia van de ziekte van Alzheimer te onderscheiden.

Fase I - Predecretion.

Relatief lange etappe - kan meerdere jaren duren. Vroege symptomen lijken op natuurlijke veranderingen als gevolg van veroudering, of de reactie van een organisme op recente stress. Het syndroom van Alzheimer wordt in dit stadium zelden gediagnosticeerd, omdat de symptomen niet bijzonder opvallen:

Geheugenstoornissen zijn een van de symptomen van de ziekte.

 • verstrooidheid;
 • moeilijkheid van perceptie van informatie;
 • overtreding van semantisch geheugen (dat wil zeggen, een persoon vergeet wat een woord betekent).

Deze toestand wordt in de volksmond "seniele marasmus" of "sclerose" genoemd, terwijl sclerose niets te maken heeft met geheugenstoornissen, en marasmus is de absolute stopzetting van elke mentale activiteit.

Fase II - Vroege dementie.

In dit stadium worden de symptomen van het syndroom duidelijker, het is mogelijk om een ​​nauwkeurige diagnose te stellen. Geheugenstoornissen zijn verergerd, maar een groot probleem is nu een schending van de motoriek, het onvermogen om hun eigen gedachten te formuleren en te presenteren. Een persoon kan echter nog steeds eenvoudige taken alleen uitvoeren, soms met een hint of hulp. Kenmerkende kenmerken zijn:

 • spraakstoornissen of schaarste;
 • verslechtering of verlies van verborgen geheugen (de patiënt kan vergeten wat hij onbewust heeft geleerd, het zogenaamde "geheugen van het lichaam");
 • overtreding van doelbewuste bewegingen.

Tekenen van de ziekte van Alzheimer

Stadium III - Matige dementie.

Een persoon ervaart grote moeilijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige alledaagse taken, heeft bijna altijd hulp van buiten nodig. De gemoedstoestand van de patiënt is onstabiel, hij kan hun geliefden ook niet herkennen. Soms gaan patiënten van huis. Het langste stadium in de ontwikkeling van de ziekte. In dit stadium zijn er:

 • enuresis;
 • emotionele instabiliteit;
 • aanvallen van agressie;
 • delirium;
 • schending van langetermijngeheugen;
 • neiging tot landloperij.

Zorgen voor een emotioneel onstabiele patiënt is buitengewoon moeilijk. Vaak zijn familieleden die aan dergelijke verplichtingen gebonden zijn, zelf gestrest of depressief. Het plaatsen van een patiënt met het Alzheimer-syndroom in een gespecialiseerde instelling maakt het leven niet alleen gemakkelijker voor zijn familieleden, maar ook voor de patiënt zelf, omdat hij daar constant onder medische supervisie staat.

Schending van het langetermijngeheugen is een van de symptomen van de ziekte.

Stadium IV - Ernstige of diepe dementie.

De patiënt kan geen actie uitvoeren zonder hulp van buitenaf. Omdat fysieke activiteit minimaal is, is er een ontwikkeling van cachexie of dystrofie van individuele organen en delen van het lichaam of het hele lichaam. Spraak wordt gereduceerd tot individuele geluiden, maar soms behoudt de patiënt het vermogen om primitieve emoties te uiten. In de loop van de tijd verdwijnt het vermogen om te bewegen volledig. symptomen:

 • gewichtsverlies;
 • schending van slikreflex;
 • verhoogde slaapduur;
 • convulsies;
 • ongearticuleerd loeien, kreunen in plaats van spreken.

vooruitzicht

Het syndroom van Alzheimer heeft degeneratieve tendensen, projecties en de levensverwachting voor deze ziekte is extreem pessimistisch. De levensverwachting na het begin van de ziekte is dus gemiddeld 8-10 jaar. Soms leven patiënten met deze diagnose tot 15 jaar.

De ziekte van Alzheimer is op dit moment een ongeneeslijke ziekte, de behandeling komt neer op de behandeling van cognitieve stoornissen en antipsychotica voor agressieve patiënten. Het gebruik van deze geneesmiddelen verhoogt echter het risico op overlijden.

De ziekte van Alzheimer zelf is zelden de doodsoorzaak. Meestal overlijden patiënten aan complicaties die zich hebben ontwikkeld in een verzwakt lichaam, die optreden na:

 • longontsteking;
 • griep en andere ziekten van de ARVI-groep;
 • abcessen;
 • doorligwonden.

In sommige gevallen is de dood echter het gevolg van uitgebreide hersenbeschadiging, wat leidt tot het geleidelijke falen van alle lichaamssystemen.

Wetenschappers over de hele wereld zijn actief bezig met het ontwikkelen van medicijnen die de zieken kunnen genezen, of op zijn minst enigszins de progressie van de ziekte kunnen vertragen.

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzgeimer (ook seniele dementie van het Alzheimer-type) is de meest voorkomende vorm van dementie, een neurodegeneratieve ziekte, voor het eerst beschreven in 1907 [1] door de Duitse psychiater Alois Alzheimer. In de regel wordt het gevonden bij mensen ouder dan 65 jaar [2], maar er is ook vroege Alzheimer - een zeldzame vorm van de ziekte. De wereldwijde incidentie voor 2006 werd geschat op 26,6 miljoen mensen, en in 2050 zou het aantal patiënten verviervoudigen [3].

In de regel begint de ziekte met subtiele symptomen, maar verloopt in de loop van de tijd. Meestal wordt in de vroege stadia een kortetermijngeheugenstoornis herkend, bijvoorbeeld het onvermogen om recent geleerde informatie terug te roepen. Met de ontwikkeling van de ziekte is er een verlies van langetermijngeheugen [4], zijn er verminderde spraak- en cognitieve functies, verliest de patiënt het vermogen om in de omgeving te navigeren en voor zichzelf te zorgen. Het geleidelijke verlies van lichaamsfuncties leidt tot de dood [5].

Wanneer zij naar een arts gaan en als zij de ziekte van Alzheimer vermoeden, analyseren zij gewoonlijk hun gedrag om de diagnose te verduidelijken, een reeks cognitieve tests uit te voeren en, indien mogelijk, magnetische resonantie beeldvorming (MRI) uit te voeren [6]. Individuele prognose is moeilijk vanwege variaties in de duur van de ziekte, die zich lange tijd latent kunnen ontwikkelen, voordat de symptomen merkbaar worden en de diagnose wordt gesteld. De gemiddelde levensverwachting na diagnose is ongeveer zeven jaar [7], minder dan drie procent van de patiënten leeft meer dan veertien jaar [8].

Momenteel is er geen volledig inzicht in de oorzaken en het beloop van de ziekte van Alzheimer. De belangrijkste kenmerken van de ziekte zijn de accumulatie van amyloïde plaques en neurofibrillaire knopen in het hersenweefsel [9] [10]. Moderne therapieën verlichten de symptomen slechts licht, maar tot nu toe laten ze de progressie van de ziekte niet stoppen of vertragen. Veel veelbelovende therapieën hebben het stadium van klinische proeven bereikt, waarvan het aantal in 2008 meer dan 500 bedroeg, maar het is onduidelijk of hun effectiviteit zal worden bewezen. In 2013 ontving diepe transcraniële magnetische stimulatie [en] (Deep TMS) het CE-keurmerk voor de behandeling van symptomen van de ziekte van Alzheimer samen met andere ziekten [11] [12]. Twee Amerikaanse bedrijven zijn gestopt met de ontwikkeling van een ooit veelbelovend medicijn om de effecten van geheugenverlies bij de ziekte van Alzheimer te verlichten na twee klinische onderzoeken, waarbij het medicijn de zieken niet kon helpen. De onderzoekers rapporteerden dat de positieve dynamiek van de ziekte bij patiënten in het milde of vroege stadium van de ziekte van Alzheimer niet verschilde van die in de controlegroep van patiënten die een placebo kregen. Pfizer en Johnson Johnson hebben verklaard dat alle andere onderzoeken op dit gebied zijn stopgezet. Momenteel is er geen remedie voor de ziekte van Alzheimer [13]. Er zijn veel manieren om de ziekte van Alzheimer te voorkomen, maar de effecten op het verloop van de ziekte en de ernst ervan worden niet vermeld. Zowel voor preventie als voor de bestrijding van ziekten wordt vaak aanbevolen om te oefenen, het denken te stimuleren en vast te houden aan een evenwichtige voeding [14].

De ziekte van Alzheimer behoort tot ziekten die de zwaarste financiële last opleggen aan de maatschappij in ontwikkelde landen [15] [16].

De inhoud

Geschiedenis [bewerken]

Artsen en filosofen van het oude Griekenland en Rome associeerden ouderdom met een verzwakking van de rede [1], maar pas in 1901 merkte de Duitse psychiater Alois Alzheimer een geval van ziekte op, dat later naar hem werd genoemd. Hij publiceerde de analyse van de 50-jarige Augusta D.-ziekte voor het eerst in 1907, nadat de patiënt voor wie hij had waargenomen stierf [17]. In de volgende vijf jaar verschenen er elf meer vergelijkbare beschrijvingen in de medische literatuur en de auteurs van sommige van hen gebruikten al de term 'ziekte van Alzheimer' [1]. Emil Kraepelin was de eerste die de ziekte van Alzheimer een onafhankelijke ziekte noemde. In 1910 selecteerde hij het als een subtype van seniele dementie in de achtste editie van zijn handboek over psychiatrie, en gaf het de parallelle naam 'preseniele dementie' [18].

Voor het grootste deel van de twintigste eeuw werd de diagnose van de ziekte van Alzheimer alleen gesteld aan relatief jonge patiënten wier eerste symptomen van dementie tussen de 45 en 65 jaar verschenen. De terminologie veranderde na de conferentie over de ziekte van Alzheimer in 1977, waarvan de deelnemers concludeerden dat de klinische en pathologische verschijnselen van preseniele en seniele dementie vrijwel identiek zijn, hoewel ze het bestaan ​​van etiologische verschillen niet uitsluiten [19]. Geleidelijk aan begon de diagnose onafhankelijk van de leeftijd [20] te worden gemaakt, hoewel de term 'seniele dementie van het Alzheimertype' (SDAT) nog een tijdje werd gebruikt om de ziekte bij 65-plussers te beschrijven, waardoor de 'klassieke' diagnose van de ziekte van Alzheimer voor de jongere werd bewaard. Dientengevolge werd de term "ziekte van Alzheimer" in de medische nomenclatuur formeel aangenomen als de naam van een ziekte die onafhankelijk van leeftijd werd gediagnosticeerd met de aanwezigheid van relevante symptomen, zich kenmerkend ontwikkelde en gepaard ging met het optreden van typische neuropathologische symptomen [21].

Epidemiologie [bewerken]

De twee belangrijkste indicatoren die worden gebruikt in epidemiologische studies zijn de incidentie en prevalentie van de ziekte. De incidentie geeft het aantal nieuwe gevallen weer per eenheid van tijd per persoon (meestal het aantal nieuwe gevallen per duizend persoonsjaren), en de prevalentie van de ziekte geeft het totale aantal zieke personen in een populatie op een bepaald tijdstip aan.

Cohort longitudinale studies (waarbij een initieel gezonde populatie gedurende vele jaren werd gevolgd) duiden op een incidentie van 10-15 nieuwe gevallen per duizend persoonsjaren voor alle vormen van dementie en 5-8 gevallen voor de ziekte van Alzheimer [22] [23] dat is ongeveer de helft van de totale jaarlijkse diagnoses. Oudere leeftijd is een belangrijke risicofactor, die wordt weerspiegeld in de statistieken: voor elke vijf jaar na 65 jaar neemt de risico-indicator met ongeveer de helft toe, gaande van 3 gevallen in 65 jaar tot 69 gevallen per duizend persoonsjaren tot 95 jaar [22] [23 ] Er zijn ook sekseverschillen: vrouwen hebben meer kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen, vooral na 85 jaar [23] [24].

De prevalentie van de ziekte in de populatie hangt af van verschillende factoren, waaronder morbiditeit en mortaliteit. Aangezien de incidentie toeneemt met de leeftijd, is het noodzakelijk om rekening te houden met de gemiddelde leeftijd van de populatie in het bestudeerde gebied. In de VS, vanaf 2000, had ongeveer 1,6% van de bevolking, zowel in het algemeen als in de groep van 65-74 jaar oud, de ziekte van Alzheimer. In de groep van 75-84 jaar was dit cijfer al 19% en onder burgers van wie de leeftijd hoger was dan 84 jaar, was de prevalentie van de ziekte 42% [25]. In minder ontwikkelde landen is de prevalentie van de ziekte lager [26]. Volgens de WHO leed in 2005 0,379% van de wereldbevolking aan dementie, en de voorspelling voor 2015 bereikt een waarde van 0,441% en een nog groter percentage van de bevolking, 0,556%, kan in 2030 door de ziekte worden getroffen [27]. De auteurs van andere kranten [26] komen tot soortgelijke conclusies. Een andere studie suggereert dat in 2006 de prevalentie van de ziekte in de wereld 0.40% bedroeg (bereik 0.17-0.89%, het absolute aantal is 26.6 miljoen mensen, met een bereik van 11.4-59.4 miljoen) en voorspelt dat de aandelenindex drievoudig zal stijgen, en het absolute aantal patiënten is verviervoudigd tegen 2050 [3].

Feature [bewerken]

Het verloop van de ziekte is verdeeld in vier stadia, met een voortschrijdend patroon van cognitieve en functionele beperkingen.

Voorspelling [bewerken]

De eerste symptomen worden vaak verward met veroudering of stressreactie. De vroegste cognitieve problemen worden vastgesteld bij sommige mensen met gedetailleerde neurocognitieve tests acht jaar voordat een diagnose wordt gesteld [28]. Deze eerste symptomen kunnen van invloed zijn op de prestaties van niet de moeilijkste dagelijkse taken [29]. De meest opvallende geheugenstoornis, gemanifesteerd in de moeilijkheid om te proberen de nieuw geleerde feiten in herinnering te brengen en in het onvermogen om nieuwe informatie te absorberen [30] [31]. Subtiele problemen van executieve functies: concentratie, planning, cognitieve flexibiliteit en abstract denken, of een schending van het semantisch geheugen (herinnering aan de betekenis van woorden, de relatie van concepten), kan ook een symptoom zijn van de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer [32] [33]. In dit stadium kan apathie worden opgemerkt, wat het meest persistente neuropsychiatrische symptoom blijft gedurende de loop van de ziekte [34] [35] [36]. Ook wordt het preklinische stadium genoemd, afhankelijk van de vertaling door verschillende auteurs van de term "mild cognitive impairment" (MCI) [37], "mild cognitive decline" [38] of "mild cognitive impairment" [39], maar er is discussie over het al dan niet gebruiken de laatste naam voor de eerste fase van de ziekte van Alzheimer, of selecteer een afzonderlijke diagnostische eenheid [40].

Vroege dementie [bewerken]

Progressief geheugenverlies en agnosie bij de ziekte van Alzheimer leiden vroeg of laat tot bevestiging van de diagnose. Bij een klein aantal patiënten zijn het geen geheugenstoornissen, maar komen spraak, executieve functies, perceptie of motorische stoornissen (apraxie) naar voren [41]. De ziekte wordt op verschillende manieren weerspiegeld in verschillende aspecten van het geheugen. Oude herinneringen aan het eigen leven (episodisch geheugen), langgeleerde feiten (semantisch geheugen), impliciet geheugen (onbewuste "herinnering aan het lichaam" over de volgorde van acties, bijvoorbeeld hoe bestek te gebruiken) zijn minder vatbaar voor frustratie dan nieuwe feiten. of herinneringen [42] [43]. Afasie wordt voornamelijk gekenmerkt door de verarming van het vocabulaire en verminderde vloeiendheid, wat in het algemeen het vermogen tot verbale en geschreven uitdrukking van gedachten verzwakt. In dit stadium van de ziekte is iemand meestal in staat om adequaat te werken met eenvoudige concepten in verbale communicatie [44] [45] [46]. Bij het tekenen, schrijven, aantrekken van kleding en andere taken met behulp van fijne motoriek, kan een persoon ongemakkelijk lijken vanwege bepaalde problemen met coördinatie en planning van bewegingen [47]. Naarmate de ziekte vordert, is een persoon vaak goed in staat om veel taken zelfstandig uit te voeren, maar hij kan hulp of supervisie nodig hebben bij het uitvoeren van manipulaties waarvoor speciale cognitieve inspanningen vereist zijn [41].

Milde dementie [bewerken]

Het vermogen tot onafhankelijke actie wordt verminderd als gevolg van progressieve achteruitgang [41]. Spraakaandoeningen worden duidelijk, omdat bij het verlies van toegang tot het vocabulaire een persoon steeds vaker de verkeerde woorden oppikt om de vergeten (parafrasie) te vervangen. Er is ook een verlies van lees- en schrijfvaardigheid [44] [48]. In de loop van de tijd wordt coördinatie meer en meer verstoord wanneer complexe bewegingssequenties worden uitgevoerd, waardoor het vermogen van een persoon om de meeste alledaagse taken aan te kunnen, afneemt [49]. In dit stadium nemen geheugenproblemen toe, de patiënt herkent mogelijk geen naaste familieleden [50]. In het verleden is ook het ongerepte langetermijngeheugen aangetast [51] en worden gedragsafwijkingen merkbaarder. Neuropsychiatrische manifestaties zoals vagrancy, avondverergering (Sundowning) [52], prikkelbaarheid en emotionele labiliteit, gemanifesteerd in huilen, spontane agressie, weerstand tegen zorg en zorg, komen vaak voor. False identification syndrome en andere symptomen van delier komen voor bij ongeveer 30% van de patiënten [34] [53]. Incontinentie kan zich ontwikkelen [54]. In de familie van de patiënt en de verzorgers veroorzaken deze symptomen stress, wat kan worden verlicht door de patiënt van thuiszorg naar een ziekenhuis te brengen [41] [55].

Ernstige dementie [bewerken]

In de laatste fase van de ziekte van Alzheimer is de patiënt volledig afhankelijk van hulp van buitenaf. Taalvaardigheid is beperkt tot het gebruik van enkele zinnen en zelfs individuele woorden, en als gevolg daarvan is spraak volledig verloren [44]. Ondanks het verlies van verbale vaardigheden, zijn patiënten vaak in staat om emotionele oproepen aan hen te begrijpen en te beantwoorden [56]. Hoewel er in dit stadium nog steeds manifestaties van agressie kunnen zijn, wordt de toestand van de patiënt veel vaker gekenmerkt door apathie en uitputting [41], en op een gegeven moment is hij niet in staat zelfs de eenvoudigste actie uit te voeren zonder hulp van anderen. De patiënt verliest spiermassa, beweegt moeizaam en kan in een bepaald stadium niet uit bed [57] en vervolgens zelfstandig eten [58]. De dood treedt meestal op vanwege een externe factor, zoals een decubitus of pneumonie, en niet als gevolg van de ziekte van Alzheimer zelf [59] [60].

Redenen voor [bewerken]

Er zijn drie hoofdconcurrerende hypotheses voorgesteld om de mogelijke oorzaken van de ziekte te verklaren: de cholinerge, amyloïde en tau-hypothese.

Chronologisch gezien werd de eerste cholinerge hypothese voorgesteld, volgens welke de ziekte wordt veroorzaakt door verminderde synthese van de neurotransmitter acetylcholine. Op dit moment wordt deze hypothese als onwaarschijnlijk beschouwd, omdat geneesmiddelen die zijn ontworpen om acetylcholine-deficiëntie te corrigeren een laag rendement hebben, maar op basis hiervan zijn de meeste bestaande methoden van ondersteunende therapie gecreëerd. Andere cholinerge effecten worden gesuggereerd, bijvoorbeeld de initiatie van grootschalige amyloïde-aggregatie [61], leidend tot een gegeneraliseerd neuro-inflammatoir proces [62].

In 1991 werd de "amyloïd-hypothese" voorgesteld, volgens welke de belangrijkste oorzaak van de ziekte bèta-amyloïde (A (3) afzettingen [63] [64] is. Het gen dat codeert voor het eiwit (APP) waaruit bèta-amyloïde wordt gevormd, bevindt zich op chromosoom 21. Een interessant feit ter ondersteuning van de amyloïd-hypothese is dat bijna alle overlevende 40-jarige mensen die lijden aan het syndroom van Down (een extra kopie van chromosoom 21 of het gebied), Alzheimer-achtige pathologie vonden [65] [66]. Bovendien leidt APOE4, de belangrijkste genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer, tot overmatige accumulatie van amyloïde in hersenweefsel vóór het optreden van de symptomen [67]. Bovendien worden bij transgene muizen in wiens lichaam de mutante vorm van het menselijke APP-gen wordt geproduceerd, fibrillaire amyloïde plaques in de hersenen afgezet en zijn andere pathologische symptomen kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer [68]. Experimenteel vaccin toonde het vermogen om de hersenen van amyloïde plaques te zuiveren bij vroege proeven bij de mens, maar had geen significant effect op dementie [69]. Er werd geen betrouwbare correlatie van accumulatie van plaque met neuronverlies gevonden [70]. Op dit moment is de amyloïd-hypothese de belangrijkste, maar het laat ook niet toe om de hele variëteit aan verschijnselen bij de ziekte van Alzheimer te verklaren. De accumulatie van beta-amyloïde wordt niet beschouwd als de directe oorzaak van de ziekte, maar eerder als een trigger die een reeks neurodegeneratieve veranderingen in gang zet, waarvan er vele, waaronder tauopathie en neuronale dood, pas na jaren verschijnen. Wat precies de accumulatie van beta-amyloïde veroorzaakt, en precies hoe het het tau-eiwit beïnvloedt, en hoe deze accumulatie kan worden voorkomen, blijft onbekend [71].

Samen met de amyloïd-hypothese wordt de tau-hypothese bestudeerd, volgens welke een cascade van stoornissen wordt veroorzaakt door abnormaliteiten in de structuur van het tau-eiwit [64]. Vermoedelijk beginnen de draden van het hypergefosforyleerde tau-eiwit zich met elkaar te verenigen, en vormen uiteindelijk neurofibrillaire knopen in de zenuwcellen [72]. Dit veroorzaakt de desintegratie van microtubuli en de ineenstorting van het transportsysteem binnenin het neuron [73], wat eerst leidt tot verstoring van biochemische signalering tussen cellen en vervolgens tot de dood van de cellen zelf [74].

Pathofysiologie [bewerken]

Neuropathologie [bewerken]

De ziekte wordt gekenmerkt door het verlies van neuronen en synaptische verbindingen in de hersenschors en bepaalde subcorticale gebieden. Celdood leidt tot ernstige atrofie van de aangetaste gebieden, waaronder degeneratie van de temporale en pariëtale lobben, gebieden van de frontale cortex en cingulate gyrus [62].

Zowel amyloïde plaques als neurofibrillaire knopen zijn duidelijk zichtbaar onder de microscoop tijdens de post-mortem analyse van de hersenmonsters van patiënten [10]. Plaques zijn dichte, in de meeste gevallen onoplosbare afzettingen van beta-amyloïde en cellulair materiaal binnen en buiten de neuronen. In de zenuwcellen groeien ze om onoplosbare plexigroeven met verweven vezels te vormen, vaak tangles genoemd. Veel ouderen vormen een aantal plaques en knopen in de hersenen, maar bij de ziekte van Alzheimer zijn er meer van hen in bepaalde delen van de hersenen, zoals de slaaplobben [75].

Biochemie [bewerken]

Er is waargenomen dat de ziekte van Alzheimer altijd gepaard gaat met proteïnopathie - de accumulatie van abnormaal gevouwen eiwitten - bèta-amyloïde en tau-eiwit - in hersenweefsel [76]. Plaques worden gevormd uit kleine peptiden met een lengte van 39-43 aminozuren, aangeduid als beta-amyloïde (ook A-beta, Aß). Bèta-amyloïde is een fragment van een groter precursor-eiwit, APP. Dit transmembraaneiwit speelt een belangrijke rol bij de groei, overleving en herstel van neuronen na beschadiging [77] [78]. Bij de ziekte van Alzheimer ondergaat APP, om redenen die tot nu toe onbekend zijn, proteolyse - het is onder invloed van enzymen verdeeld in peptiden [79]. De beta-amyloïde filamenten gevormd door een van de peptiden kleven samen in de intercellulaire ruimte in dichte formaties bekend als seniele plaques [10] [80].

Meer in het bijzonder wordt de ziekte van Alzheimer ook aangeduid als taupatiie - ziekten geassocieerd met abnormale aggregatie van tau-eiwit. Elk neuron bevat een cytoskelet, deels bestaande uit microtubuli die fungeren als rails, voedingsstoffen en andere moleculen sturen van het centrum naar de periferie van de cel, naar het einde van het axon en terug. Tau-eiwit, samen met verschillende andere eiwitten, is geassocieerd met microtubuli, in het bijzonder stabiliseert het ze na fosforylering. Bij de ziekte van Alzheimer ondergaat Tau-eiwit overmatige fosforylatie, waardoor de eiwitdraden aan elkaar binden, aan elkaar hechten in neurofibrillaire knopen en het transportsysteem van het neuron [81] vernietigen.

Pathologisch mechanisme [bewerken]

Het is niet exact bekend hoe de schending van de synthese en de daaropvolgende accumulatie van beta-amyloïde peptiden pathologische afwijkingen bij de ziekte van Alzheimer veroorzaken [82]. De amyloïd-hypothese wees van oudsher op de accumulatie van beta-amyloïde als de belangrijkste gebeurtenis die het proces van neuronale degeneratie veroorzaakt. Er wordt aangenomen dat de afzettingen de homeostase van calciumionen in de cel schenden en apoptose veroorzaken [83]. Het is bekend dat mitochondria de plaats zijn van accumulatie van Aβ in de neuronen van patiënten, dit peptide remt ook het werk van bepaalde enzymen en beïnvloedt het gebruik van glucose [84].

Ontstekingsprocessen en cytokines kunnen een rol spelen in de pathofysiologie. Aangezien ontsteking een teken is van weefselschade bij een ziekte, kan het bij de ziekte van Alzheimer een secundaire rol spelen in relatie tot de onderliggende pathologie of een marker zijn van de immuunrespons [85].

Genetica [bewerken]

Er zijn drie genen bekend, waarvan de mutaties ons in wezen toelaten om de oorsprong van de zeldzame vroege vorm te verklaren, maar de gebruikelijke vorm van de ziekte van Alzheimer past nog niet in het kader van een exclusief genetisch model. De meest uitgesproken genetische risicofactor wordt momenteel beschouwd als APOE, maar variaties van dit gen zijn alleen geassocieerd met enkele gevallen van de ziekte [86].

Minder dan 10% van de gevallen van de ziekte vóór de leeftijd van 60 zijn geassocieerd met autosomale dominante (familiale) mutaties, die in de algemene array kleiner zijn dan 0,01% [86] [87] [88]. Mutaties worden gevonden in de genen van APP, preseniline 1 en preseniline 2 [86], de meeste van hen versterken de synthese van het kleine eiwit Abeta42, het belangrijkste bestanddeel van seniele plaques [89].

In het geslacht van de meerderheid van de patiënten is er geen aanleg voor de ziekte, maar genen kunnen het risico deels bepalen. De meest bekende genetische risicofactor is het overgeërfde allel E4 van het APOE-gen, dat tot de helft van de gevallen van de late sporadische ziekte van Alzheimer kan verklaren [90]. Genetica is het erover eens dat veel andere genen tot op zekere hoogte kunnen bijdragen aan of de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer kunnen belemmeren [86]. In totaal zijn meer dan 400 genen getest op associatie met dit veel voorkomende type ziekte [86]. Een recent voorbeeld is de variatie van het RELN-gen geassocieerd met een verhoogde incidentie bij vrouwen [91].

Diagnostiek [bewerken]

De klinische diagnose van de ziekte van Alzheimer is meestal gebaseerd op de geschiedenis van de patiënt (geschiedenis van het leven), zijn familiegeschiedenis en klinische observaties (erfelijke geschiedenis), rekening houdend met de karakteristieke neurologische en neuropsychologische symptomen en uitgesloten alternatieve diagnoses [92] [93]. Om de ziekte van andere pathologieën en variëteiten van dementie te onderscheiden, kunnen complexe medische beeldvormingstechnieken zoals computertomografie, magnetische resonantie beeldvorming, single photon emission computertomografie of positron emissie tomografie worden gebruikt [94]. Voor een meer accurate beoordeling van de staat worden intellectuele functies getest, inclusief geheugen. Medische organisaties ontwikkelen diagnostische criteria om de diagnose van de arts te vergemakkelijken en het diagnoseproces te standaardiseren. Soms wordt de diagnose posthuum bevestigd of vastgesteld door histologische analyse van hersenweefsel [95].

Diagnostische criteria [bewerken]

Het American National Institute of Neurological and Communication Disorders and Stroke (NINDS) en de Alzheimer's Association vormden de meest gebruikte reeks criteria voor het diagnosticeren van de ziekte van Alzheimer [96]. Volgens de criteria is het voor het maken van een klinische diagnose van een mogelijke ziekte van Alzheimer nodig om de aanwezigheid van cognitieve stoornissen en het vermoedelijke dementiesyndroom tijdens neuropsychologisch testen te bevestigen. Voor de definitieve bevestiging van de diagnose is een histopathologische analyse van hersenweefsel nodig en tijdens de verificatie van in vivo diagnoses op basis van criteria met postume analyse, werden goede statistische betrouwbaarheid en verifieerbaarheid opgemerkt [97]. De meest voorkomende aandoeningen bij de ziekte van Alzheimer beïnvloeden acht domeinen: geheugen, taalvaardigheden, het vermogen om de omgeving waar te nemen, constructieve vaardigheden, oriëntatie in de ruimte, tijd en zelf, probleemoplossende vaardigheden, functioneren, zelfredzaamheid.

Deze domeinen zijn gelijk aan de NINCDS-ADRDA-criteria die worden vermeld in DSM-IV-TR [98] [99].

Diagnostische methoden [bewerken]

Neuropsychologische tests, zoals MMSE, worden veel gebruikt om cognitieve stoornissen te bepalen die aanwezig moeten zijn bij een ziekte. Voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten zijn uitgebreidere testsuites vereist, vooral in de vroege stadia van de ziekte [100] [101]. Bij het begin van de ziekte vertoont een neurologisch onderzoek meestal niets ongewoons, met uitzondering van duidelijke cognitieve abnormaliteiten die kunnen lijken op gewone dementie. Daarom is een uitgebreid neurologisch onderzoek belangrijk voor de differentiële diagnose van de ziekte van Alzheimer en andere ziekten [102]. Praten met familieleden wordt ook gebruikt om het verloop van de ziekte te beoordelen, omdat familieleden belangrijke informatie kunnen geven over het niveau van iemands dagelijkse activiteiten en over een geleidelijke afname van zijn denkvermogen [103]. Omdat de patiënt zelf meestal de overtredingen niet opmerkt, is het standpunt van de mensen die voor hem zorgen bijzonder belangrijk [104]. Tegelijkertijd worden in veel gevallen de vroege symptomen van dementie onopgemerkt in het gezin en krijgt de arts onjuiste informatie van familieleden [105]. Aanvullende tests verrijken het beeld met informatie over sommige aspecten van de ziekte of laten andere diagnoses buiten beschouwing. Een bloedonderzoek kan alternatieve oorzaken van dementie [102] aan het licht brengen, die soms zelfs reageren op een behandeling die de symptomen omkeert [106]. Psychologische tests worden ook gebruikt voor het detecteren van depressie, die ofwel de ziekte van Alzheimer kan vergezellen of cognitieve achteruitgang kan veroorzaken [107] [108].

Apparatuur SPECT- en PET-visualisatie met zijn beschikbaarheid kan worden gebruikt om de diagnose te bevestigen in combinatie met andere beoordelingsmethoden, waaronder de analyse van de mentale status [109]. Bij mensen die al lijden aan dementie, maakt SPECT het volgens sommige bronnen mogelijk om de ziekte van Alzheimer effectiever te onderscheiden van andere oorzaken, in vergelijking met standaardtesten en anamnesegeschiedenis [110]. Het vermogen om bèta-amyloïde afzettingen in de hersenen van levende mensen te observeren, kwam tot stand door de oprichting van de Pittsburgh-compound B (PiB) op de Universiteit van Pittsburgh, die zich bindt aan amyloïde afzettingen wanneer deze in het lichaam wordt geïntroduceerd. De kortlevende radioactieve koolstof-11 isotoop in de verbinding maakt het mogelijk de verdeling van deze stof in het lichaam te bepalen en een beeld te krijgen van amyloïde afzettingen in de hersenen van de patiënt met behulp van een PET-scanner [111]. Er werd ook aangetoond dat het gehalte aan bèta-amyloïde of tau-eiwit in het cerebrospinale vocht een objectieve marker van de ziekte kan zijn [112]. Deze twee methoden leverden voorstellen op voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische criteria [102] [96].

Ziektepreventie [bewerken]

Internationale studies om te beoordelen hoe een maatregel het begin van een ziekte kan vertragen of voorkomen, levert vaak tegenstrijdige resultaten op. Tot op heden is er geen duidelijk bewijs van het preventieve effect van een van de overwogen factoren [113]. Tegelijkertijd suggereren epidemiologische studies dat sommige correctieve factoren - dieet, cardiovasculair risico, medicatie, mentale activiteit en andere - verband houden met de waarschijnlijkheid van het ontwikkelen van de ziekte. Er is echter pas echt bewijs voor hun vermogen om ziekten te voorkomen in de loop van aanvullend onderzoek, dat ook klinische studies omvat [114].

Ingrediënten uit het mediterrane dieet, waaronder fruit en groenten, brood, tarwe en andere granen, olijfolie, vis en rode wijn, kunnen individueel of gezamenlijk het risico verminderen en het beloop van de ziekte van Alzheimer verminderen [115]. De aanvaarding van sommige vitamines, waaronder B12, B3, C en foliumzuur, is in verband gebracht met een verlaagd risico om de ziekte te ontwikkelen [116], maar andere studies suggereren dat er geen significant effect is op het ontstaan ​​en verloop van de ziekte en de waarschijnlijkheid van bijwerkingen [ 117]. Curcumine, dat is opgenomen in een gemeenschappelijke specerij, heeft in een onderzoek bij muizen enig vermogen aangetoond om bepaalde pathologische veranderingen in de hersenen te voorkomen [118].

Caprylzuur in kokosolie vermindert het aantal amyloïde plaques in de neuronen van de hersenstam. Tijdens het metabolisme van deze stof worden ketonlichamen gevormd, die deelnemen aan de energieprocessen van de hersenen. Laboratoriumexperimenten worden ondersteund door de praktijk. Bekend met het boek van Dr. Mary Newport "En als dit een medicijn is?". In haar beschrijft ze de observaties van haar man die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Tegen de achtergrond van de consumptie van kokosolie begon hij een maand met eenvoudige psychologische tests te slagen en hervatte hij zijn betrokkenheid bij huishoudelijke taken [119].

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge cholesterol en hypertensie, diabetes, roken, zijn geassocieerd met een verhoogd risico en een ernstiger beloop van de ziekte van Alzheimer [120] [121], maar cholesterolverlagende geneesmiddelen (statines) zijn niet effectief in het voorkomen ervan. of het verbeteren van de conditie van patiënten [122] [123]. Het langdurig gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen gaat gepaard met een verminderde kans op het ontwikkelen van de ziekte bij sommige mensen [124]. Andere medicijnen, zoals hormoonvervangingstherapie bij vrouwen, worden niet langer beschouwd als effectief bij het voorkomen van dementie [125] [126]. Een systematische review van ginkgo biloba, uitgevoerd in 2007, spreekt van het inconsistent en niet overtuigend karakter van het bewijs over de effecten van het medicijn op cognitieve stoornissen [127], en een andere studie suggereert dat er geen effect is op de incidentie [128].

Sommige studies suggereren een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer bij mensen van wie het werk blootstelling aan magnetische velden omvat [129] [130], ingestie van metalen, vooral aluminium [131] [132], of het gebruik van oplosmiddelen [133]. Sommige van deze publicaties zijn bekritiseerd vanwege hun slechte kwaliteit van werk [134] en bovendien hebben andere studies geen verband gevonden tussen omgevingsfactoren en de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer [135] [136] [137] [138].

Intellectuele oefeningen zoals lezen, bordspellen, het oplossen van kruiswoordpuzzels, het bespelen van muziekinstrumenten, regelmatige communicatie kan mogelijk het begin van de ziekte vertragen of de ontwikkeling ervan verminderen [139] [140]. Het bezit van twee talen is geassocieerd met een later begin van de ziekte van Alzheimer [141].

In een in 2015 gepubliceerde enquête geven Canadese onderzoekers aan dat psychotechnologie, gebaseerd op de praktijk van mindfulness, het ontstaan ​​van een milde cognitieve stoornis en de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer kan belemmeren [142].

Therapie en zorg [bewerken]

De ziekte van Alzheimer kan niet worden genezen; beschikbare therapieën kunnen een klein effect hebben op de symptomen, maar zijn inherent palliatief. Farmacologische, psychosociale en patiëntzorgmaatregelen kunnen worden onderscheiden van het hele scala aan maatregelen.

Farmacotherapie [bewerken]

Momenteel zijn er geen geneesmiddelen die de progressie van de ziekte van Alzheimer kunnen omkeren of tenminste vertragen. Regelgevende instanties zoals de FDA en EMEA hebben vier geneesmiddelen goedgekeurd voor de behandeling van cognitieve stoornissen bij de ziekte van Alzheimer - drie centraal werkende cholinesteraseremmers en memantine, een NMDA-antagonist.

Een bekend teken van de ziekte van Alzheimer is een afname van de activiteit van cholinerge neuronen [143]. Centraal werkende cholinesteraseremmers verlagen de snelheid van acetylcholine (ACh) vernietiging, verhogen de concentratie ervan in de hersenen en compenseren voor het verlies van ACh veroorzaakt door het verlies van cholinerge neuronen [144]. De eerste dergelijke remmer goedgekeurd voor gebruik bij de ziekte van Alzheimer was takrin [en], maar in 2012 was het gebruik ervan in de VS verboden vanwege hepatotoxische en andere bijwerkingen [145] [146]. Vanaf 2008 gebruikten artsen dergelijke ACh-remmers als donepezil [147], galantamine [148] en rivastigmine (in de vorm van tabletten [149] en pleisters [150]). Er is bewijs van de effectiviteit van deze geneesmiddelen in de eerste en matige stadia [151], evenals enkele redenen voor hun gebruik in een later stadium. Alleen donepezil is goedgekeurd voor ernstige dementie [152]. Het gebruik van deze geneesmiddelen voor milde cognitieve stoornissen vertraagt ​​het begin van de ziekte van Alzheimer niet [153]. Onder de bijwerkingen van geneesmiddelen zijn de meest voorkomende misselijkheid en braken geassocieerd met een overmaat aan cholinerge activiteit, ze komen voor bij 1-10% van de patiënten en kunnen mild of matig tot expressie worden gebracht. Minder vaak voorkomende spierspasmen, bradycardie, verlies van eetlust, gewichtsverlies, verhoogde zuurgraad van maagsap [154].

Een andere cholinesterase-remmer, Gupercine, die ook een antagonist van NMDA-receptoren is en cognitieve stoornissen bij patiënten kan verlichten, maar nog niet de volledige klinische proeven heeft voltooid, wordt momenteel bestudeerd [155].

De exciterende neurotransmitter glutamaat speelt een belangrijke rol in het zenuwstelsel, maar de overmaat ervan leidt tot overmatige activering van glutamaatreceptoren en kan celdood veroorzaken. Dit proces, genaamd excitotoxiciteit, wordt niet alleen opgemerkt bij de ziekte van Alzheimer, maar ook bij andere aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en multiple sclerose [156]. Een geneesmiddel genaamd Memantine [157], oorspronkelijk gebruikt bij de behandeling van influenza, remt de activering van gluta-maat-NMDA-receptoren [156]. De matige werkzaamheid van memantine bij matige en ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer is aangetoond, maar het is onbekend hoe het in een vroeg stadium werkt [158]. Zelden waargenomen milde bijwerkingen, waaronder hallucinaties, verwardheid, duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid [159]. In combinatie met donepezil vertoont memantine een "statistisch significante, maar klinisch nauwelijks merkbare werkzaamheid" bij het werken aan cognitieve prestaties [160].

Bij patiënten bij wie het gedrag een probleem is, kunnen antipsychotica de agressie gematigd verminderen en de psychose beïnvloeden. Tegelijkertijd veroorzaken deze geneesmiddelen ernstige bijwerkingen, met name cerebrovasculaire complicaties, motorische stoornissen en cognitieve achteruitgang, wat hun dagelijks gebruik uitsluit [161] [162]. Langdurig gebruik van antipsychotica bij de ziekte van Alzheimer heeft de mortaliteit verhoogd [162].

Psychosociale interventie [bewerken]

Psychosociale interventie is een aanvulling op de farmacologische en kan worden onderverdeeld in de volgende benaderingen

 • behavioral
 • emotionele
 • cognitieve
 • stimulerend georiënteerd

De effectiviteit van de interventie is nog niet gedekt in de wetenschappelijke literatuur, en de aanpak zelf strekt zich niet uit tot de ziekte van Alzheimer, maar tot dementie als geheel [163].

Gedragsinterventie is gericht op het identificeren van de eerste vereisten en consequenties van probleemgedrag en werken om deze te corrigeren. Bij het gebruik van deze benadering was er geen verbetering in het algemene niveau van functioneren [164], maar het is mogelijk om enkele van de individuele problemen, zoals incontinentie, te verlichten [165]. Wat betreft de impact van technieken van deze richting op andere gedragsafwijkingen, zoals zwerven, zijn er niet genoeg kwalitatieve gegevens verzameld [166] [167].

Interventies met betrekking tot de emotionele sfeer omvatten geheugentherapie (reminiscentietherapie, RT), validatietherapie, ondersteunende psychotherapie, sensorische integratie ("snouzelen") en "gesimuleerde aanwezigheidstherapie" (SPT). Ondersteunende psychotherapie is nauwelijks bestudeerd met wetenschappelijke methoden, maar sommige klinische werkers zijn van mening dat het voordelen biedt wanneer het probeert patiënten met een slechte gezondheid te helpen zich aan de ziekte aan te passen [163]. In geheugentherapie (RT) bespreken patiënten hun ervaringen van aangezicht tot aangezicht met de therapeut of in een groep, vaak met behulp van foto's, huishoudelijke artikelen, oude muziek en archiverende geluidsopnames en andere vertrouwde objecten uit het verleden. Hoewel het aantal kwalitatieve onderzoeken naar de effectiviteit van RT klein is, is een positief effect van deze methode op het denken en de houding van de patiënt mogelijk [168]. Aanwezigheidssimulatie op basis van gehechtheorieën omvat het afspelen van audio-opnamen met de stemmen van de nabestaanden. Volgens voorlopige gegevens zijn de angstniveaus lager bij patiënten die een SPT-cursus volgen, en hun gedrag wordt rustiger [169] [170]. Validatietherapie is gebaseerd op de herkenning van de realiteit en de persoonlijke waarheid van de ervaringen van een andere persoon, en tijdens sensorische integratiesessies voert de patiënt oefeningen uit die zijn ontworpen om de zintuigen te stimuleren. Er zijn weinig gegevens om deze twee methoden te ondersteunen [171] [172].

Oriëntatie in de werkelijkheid, cognitieve omscholing en andere cognitief-georiënteerde therapieën worden gebruikt om cognitieve gebreken te verminderen. Oriëntatie in werkelijkheid bestaat uit het presenteren van informatie over de tijd, locatie en persoonlijkheid van de patiënt om hun bewustzijn van de situatie en hun eigen plaats daarin te vergemakkelijken. Op zijn beurt wordt cognitieve herscholing uitgevoerd om de verminderde vermogens van de patiënt te verbeteren, die taken krijgt die mentale inspanning vereisen. Er is enige verbetering in de cognitieve vaardigheden bij het gebruik van zowel de eerste als de tweede methode [173] [174], maar in sommige onderzoeken verdween dit effect met de tijd en werden negatieve verschijnselen opgemerkt, bijvoorbeeld, patiënten waren teleurgesteld [163].

Stimulerende therapieën omvatten kunsttherapie, muziektherapie, evenals de soorten therapie waarin patiënten communiceren met dieren, lichaamsbeweging en elke andere herstellende activiteit. Stimulatie heeft volgens onderzoek een matig effect op gedrag en gemoedstoestand, en nog minder op het niveau van functioneren. Hoe het ook zij, dergelijke therapie wordt hoofdzakelijk uitgevoerd om het dagelijks leven van patiënten te verbeteren [163].

Verzorging en onderhoud [bewerken]

Zorg en toezicht op de patiënt is uitermate belangrijk vanwege de ongeneeslijke en degeneratieve aard van de ziekte. Deze rol wordt vaak verondersteld door de echtgenoot of naast familielid [175]. Een dergelijke zware last heeft een grote invloed op de sociale, psychologische, economische en andere aspecten van het leven van een persoon die zich bezighoudt met de zorg voor de zieken [176] [177] [178].

Aangezien de ziekte van Alzheimer ongeneeslijk is en geleidelijk het vermogen van een persoon om voor zichzelf te zorgen tenietdoet, vormt de zorg voor de zieke eigenlijk de basis van therapie en verdient speciale aandacht gedurende de loop van de ziekte.

In de vroege en gematigde stadia van de ziekte is het mogelijk de veiligheid van de patiënt te vergroten en de last van de zorg voor hem te verlichten, door veranderingen aan te brengen in de omgeving en levensstijl [179] [180]. Onder dergelijke maatregelen is de overgang naar een eenvoudige routine van de dag, opknoping veiligheidssloten, etiketten op woonaccessoires met een uitleg over hoe ze te gebruiken [163] [181] [182]. De patiënt kan het vermogen om zelfstandig te eten verliezen, in dit geval is het noodzakelijk voedsel te malen of in een pasteuze toestand te zetten [183]. Als u problemen ervaart met het slikken van voedsel, kan sondevoeding nodig zijn. In dit geval doet een ethische vraag zich voor aan gezinsleden en bedienden over hoe lang ze nog moeten worden gevoed, hoe effectief het is vanuit een medisch oogpunt [184] [185]. De noodzaak om de patiënt fysiek te repareren is zeldzaam, maar in sommige situaties is het noodzakelijk om toevlucht te nemen tot fixatie om de patiënt te beschermen tegen schade aan zichzelf of anderen [163].

Naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen verschillende complicaties optreden, zoals tanden- en mondaandoeningen, decubitus, eetstoornissen, hygiëneproblemen, luchtweginfecties, oog- of huidinfecties. Ze kunnen met de grootste zorg worden vermeden, maar professionele interventie is vereist wanneer ze zich voordoen [60] [186]. Het vergemakkelijken van het welzijn van de patiënt voor de naderende dood wordt de hoofdtaak in het laatste stadium van de ziekte [187].

Voorspelling [bewerken]

In het beginstadium is de ziekte van Alzheimer moeilijk te diagnosticeren. Een definitieve diagnose wordt meestal gesteld wanneer cognitieve stoornissen de dagelijkse activiteiten van een persoon beginnen te beïnvloeden, hoewel de patiënt zelf mogelijk nog steeds in staat is om een ​​onafhankelijk leven te leiden. Geleidelijk aan worden lichtproblemen in de cognitieve sfeer vervangen door toenemende afwijkingen, zowel cognitieve als andere, en dit proces vertaalt een persoon onverbiddelijk in een staat die afhankelijk is van andermans hulp [41].

De levensverwachting in een groep patiënten is verlaagd [7] [188] [189] en na een diagnose leven ze gemiddeld ongeveer zeven jaar [7]. Minder dan 3% van de patiënten overleeft langer dan veertien jaar [8]. Zulke tekenen als verhoogde ernst van cognitieve stoornissen, verminderd functioneren, vallen, afwijkingen tijdens neurologisch onderzoek zijn geassocieerd met verhoogde mortaliteit. Andere gerelateerde aandoeningen, zoals hartproblemen, diabetes, een geschiedenis van alcoholmisbruik, worden ook geassocieerd met verminderde overleving [188] [190] [191]. De vroegere ziekte van Alzheimer begon, des te meer jaren heeft de patiënt gemiddeld na de diagnose kunnen doorbrengen, maar in vergelijking met gezonde mensen is de algemene levensverwachting van een dergelijke persoon bijzonder laag [189]. De overlevingsprognose voor vrouwen is gunstiger dan die voor mannen [8] [192].

Sterfte bij patiënten in 70% van de gevallen is te wijten aan de ziekte zelf [7], terwijl de meest voorkomende oorzaken zijn longontsteking en uitdroging. Kanker bij de ziekte van Alzheimer komt minder vaak voor dan bij de algemene bevolking [7] [192].

Cultuur en samenleving [bewerken]

Burden on society [bewerken]

Van de ziekten die de ontwikkelde landen een grote last opleggen, kunnen de ziekte van Alzheimer en dementie in het algemeen een van de eerste plaatsen innemen [15] [16]. In ontwikkelingslanden, zoals Argentinië [193] en nieuw ontwikkelde landen (Zuid-Korea) [194], zijn de overheidsuitgaven ook hoog en blijven ze groeien. Waarschijnlijk zullen ze met de vergrijzing van de samenleving nog hoger stijgen en een belangrijk maatschappelijk probleem worden. De kosten omvatten directe medische kosten voor de verzorging van verpleeghuizen en niet-medische zorg voor thuiszorg voor zieken en indirecte kosten, zoals productiviteitsverlies voor zowel de patiënt als de persoon die voor hem zorgt [16]. Schattingen gegeven in onderzoek variëren, maar over het algemeen kunnen de kosten van wereldwijde dementie ongeveer $ 160 miljard zijn [195], en in de Verenigde Staten - ongeveer $ 100 miljard per jaar [16].

De grootste overheidsuitgaven gaan naar langdurige professionele patiëntenzorg, in het bijzonder naar institutionalisering, die tot twee derde van het totale bedrag aan middelen bedraagt ​​[15]. Thuiszorg is ook duur [15], vooral als het gaat om informele gezinsuitgaven, waaronder tijdverlies en verloren loon [196].

Kosten stijgen met ernstige dementie en gedragsstoornissen [197] als gevolg van de noodzaak om meer tijd te besteden aan de zorg voor de zieken [196]. Bijgevolg zal elke therapie die het uitsterven van cognitieve vaardigheden kan vertragen, institutionalisering vertragen of het aantal uren dat aan patiëntenzorg wordt besteed, gunstig zijn vanuit een economisch oogpunt. De economische beoordeling van bestaande behandelingsmethoden wijst op positieve resultaten [16].

Patiëntenzorg [bewerken]

De voornaamste zorg voor de patiënt wordt meestal aangenomen door de echtgenoot of een naast familielid [175], waardoor hij zichzelf zwaar belast, omdat de zorg fysieke inspanning, financiële kosten vereist, de sociale kant van het leven beïnvloedt en psychologisch zeer belastend is [176] [177] [178 ]. Zowel patiënten als familieleden geven meestal de voorkeur aan thuiszorg [198]. Het is mogelijk om de behoefte aan meer professionele en dure zorg uit te stellen of volledig te vermijden [198] [199], maar tweederde van de bewoners in verpleeghuizen heeft nog steeds dementie [163].

Onder degenen die voor dementiepatiënten zorgen, is er een hoog niveau van somatische ziekten en psychische stoornissen [200]. Als ze onder hetzelfde dak wonen bij de patiënt, als de patiënt een partner is, als de patiënt depressief is, zich onvoldoende gedraagt, hallucint, lijdt aan slaapstoornissen en niet in staat is om normaal te bewegen - al deze factoren, volgens studies, worden geassocieerd met verhoogde het aantal psychosociale problemen [201] [202]. Zorgen voor zieken is ook gedwongen om gemiddeld 47 uur per week met hem door te brengen, vaak ten koste van de werktijd, terwijl de kosten van zorg hoog zijn. De directe en indirecte kosten van patiëntenzorg in de VS bedragen gemiddeld $ 18.000 tot $ 7.700 per jaar, volgens verschillende studies [196] [203].

Volgens onderzoek kan de psychologische gezondheid van mensen die voor patiënten zorgen worden versterkt met behulp van cognitieve gedragstherapie en leerstrategieën om stress te bestrijden, zowel individueel als in groepen [176] [204].

Beroemde personen, media, literatuur en filmwerken [bewerken]

De ziekte van Alzheimer treft veel mensen, en gaat niet voorbij aan beroemdheden, waaronder beroemdheden als de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan en de Ierse schrijver Iris Murdoch. Het feit van de ziekte van beide werd niet alleen breed gerapporteerd in de media, maar diende ook als basis voor wetenschappelijke artikelen, waarvan de auteurs de progressieve verzwakking van de cognitieve functies van publieke figuren analyseren [205] [206]. Andere beroemde slachtoffers van de ziekte waren voetballer Ferenc Puskas [207], de voormalige Britse premier Harold Wilson, de Spaanse premier Adolfo Suárez [208] [209], acteurs Peter Falk [210], Rita Hayworth [211], Annie Girardot en Charlton Heston [212], schrijver Terry Pratchett [213].

De ziekte van Alzheimer wordt ook weerspiegeld in de films, waaronder Iris (2001) [214], gebaseerd op de memoires van John Bailey, echtgenoot Iris Murdoch [215]; Diary of Memory (2004) [216] gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks [217]; "Ik wil het niet vergeten" ("Eraser in my head") (2004) [218]; Tanmatra (2005); [219] "The Memory of Tomorrow" (2006) [220] gebaseerd op de roman van Hiroshi Ogivara [221]; "Far from it" (2006), volgens het verhaal van Alice Munro "The Bear goes over the mountain" [222], de serie "El Internado Laguna Negra" (Black Lagoon; seizoen 7) (2007), "The Rise of the Planet of the Apes" (2011), "Friendship Sex" (2011), "Iron Lady" (2011), "Divider Nader and Simin" (2011), de tv-serie "The Table in the Corner", de tv-serie "Anatomy of Passion", de tv-serie "Theory of Lies" 2009-2011 seizoen 3 Aflevering 7, tv-serie "Detective Nash Bridges", films "Deep Blue Sea", "Ben X" (2007) en "Still Alice" (2014), "Honey in the Head" (2014).

Documentaire films omvatten Malcolm en Barbara: A Love Story (1999) en Malcolm and Barbara: A Farewell to Love, featuring Malcolm Pointon [223].

Aanwijzingen voor onderzoek [bewerken]

In 2008 werden meer dan 400 farmaceutische producten getest in verschillende landen over de hele wereld. Ongeveer een kwart van hen heeft fase III-klinische onderzoeken doorlopen, waarbij de succesvolle afronding van de vraag of de agent wordt gebruikt door de regelgevende instanties wordt overwogen [224].

Er is een richting voor klinische studies gericht op het corrigeren van de onderliggende pathologische veranderingen. Een van de typische doelen voor medicijnen die worden getest, zijn bèta-amyloïdeaccumulaties die moeten worden verminderd. Methoden zoals immunotherapie of vaccinatie tegen amyloïde-eiwit worden getest. In tegenstelling tot conventionele vaccinatie, die van tevoren wordt uitgevoerd, in het geval van de ziekte van Alzheimer, zal het vaccin worden toegediend aan patiënten die de diagnose al hebben ontvangen. Volgens het concept van onderzoekers moet het immuunsysteem van de patiënt amyloïde afzettingen leren herkennen en aanvallen, waardoor deze kleiner worden en het beloop van de ziekte wordt vergemakkelijkt [225]. Een specifiek voorbeeld van een vaccin is het ACC-001-molecuul [226] [227], waarvan de klinische onderzoeken in 2008 waren bevroren [228]. Een ander vergelijkbaar medicijn is bapineuzumab, een kunstmatig antilichaam dat identiek is aan een natuurlijk anti-amyloïde antilichaam [229]. Neuroprotectieve middelen, zoals AL-108 [230], en remmers van metaal-eiwit-interacties, zoals PBT2 [231], worden ook ontwikkeld. Het etanercept-fusie-eiwit, dat werkt als een TNF-remmer, vertoont veelbelovende resultaten [232]. In experimenten met muizen met het model van de ziekte van Alzheimer werden veelbelovende geneesmiddelen gevonden die de cognitieve vaardigheden verbeterden, zoals de EPPS-verbinding die zenuwweefsel beschermt door amyloïde plaques [233] actief te vernietigen, evenals J147 [234] en het anti-astmatische medicijn Montelukast [235], vertoonde een verbetering in de staat van de hersenen, vergelijkbaar met verjonging.

Tijdens klinische onderzoeken die in 2008 werden uitgevoerd, vertoonden patiënten in de eerste en matige stadia positieve veranderingen in het verloop van de ziekte onder invloed van tetramethylthioninechloride, waardoor de aggregatie van tau-eiwit [236] [237] en antihistaminische dimebon [238] werd geremd.

Om wetenschappers uit verschillende landen de mogelijkheid te bieden ideeën uit te wisselen en hypothesen voor te stellen, en om informatie te verstrekken over het nieuwste wetenschappelijke onderzoek aan alle geïnteresseerden, werd een online project voor het Alzheimer Research Forum opgezet.

In 2014 slaagde een team onder leiding van Kim Du Yong en Rudolf Tanzi erin in vitro een driedimensionale cultuur van zenuwweefsel te creëren op basis van menselijke stamcellen, die experimenteel degeneratieve veranderingen vertoonden die geassocieerd waren met de accumulatie van bèta-amyloïde formaties en tauopathieën [239].

Een van de onderzoeksrichtingen is de studie van het verloop van de ziekte bij patiënten die tot verschillende rassen behoren. Een groep wetenschappers onder leiding van Lisa Barnes organiseerde een studie waaraan 122 mensen deelnamen, waarvan 81 mensen deel uitmaakten van een Caucasoid-race en 41 van een negroid-race. Wetenschappers hebben het hersenweefsel van patiënten onderzocht. Tekenen van andere pathologieën dan de ziekte van Alzheimer werden gevonden bij 71% van de patiënten uit de negroïde race. Onder de blanken was dit cijfer 51%. Bovendien werden bloedvataandoeningen vaker gevonden in Afro-Amerikanen. Medicijnen die momenteel worden gebruikt om de ziekte van Alzheimer te behandelen, hebben alleen effect op een bepaald type pathologie. De verkregen gegevens over het gemengde beeld van de ziekte in de vertegenwoordigers van de negroïde race zullen helpen bij het creëren van nieuwe behandelingsmethoden voor deze groep patiënten [240].

Opmerkingen [bewerken]

 1. , 01 1,01,11,2 Berchtold NC, Cotman CW (1998). "Evolutie in de conceptualisering van dementie en de ziekte van Alzheimer: Grieks-Romeinse periode tot de jaren 1960." Neurobiol. Aging19 (3): 173-89. PMID 9661992.
 2. ↑ Brookmeyer R, Gray S, Kawas C (september 1998). "Projecties van de ziekte van Alzheimer in de Verenigde Staten en de gevolgen voor de volksgezondheid van het vertragen van het begin van de ziekte." Am J Public Health88 (9): 1337-42. PMID 9736873.
 3. ↑ 3.03.1 Raming van de prevalentie in 2006:
  • Brookmeyer R, Johnson E, Ziegler-Graham K, MH Arrighi (juli 2007). "Voorspelling van de wereldwijde last van de ziekte van Alzheimer." Alzheimer en dementie3 (3): 186-91. DOI: 10.1016 / j.jalz.2007.04.381. Gecontroleerd 2008-06-18.
  • (2007) "Wereldbevolking vooruitzichten: de herziening van 2006, benadrukt" (PDF) (Afdeling bevolking, Ministerie van Economische en Sociale Zaken, Verenigde Naties). Nagekeken op 2008-08-27.
 4. ^ Tabert MH, Liu X, Doty RL, Serby M, Zamora D, Pelton GH, Marder K, Albers MW, Stern Y, Devanand DP (2005). "Een geuridentificatie-risico van 10 items voor de ziekte van Alzheimer." Ann. Neurol. 58 (1): 155-160. DOI: 10.1002 / ana.20533. PMID 15984022.
 5. ↑ Begrijpen van stadia en symptomen van de ziekte van Alzheimer. Nationaal Instituut voor Aging (26 oktober 2007). Opgeruimd 21 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 6. ^ De diagnose van Alzheimer van ADVERTENTIE. Alzheimer-onderzoeksvertrouwen. Opgeruimd 29 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 7. , 0 7,07,17,27,37,4 Mölsä PK, Marttila RJ, Rinne UK (augustus 1986). "Overlevingsziekte en de ziekte van Alzheimer en multi-infarctdementie". Acta Neurol. Scand.74 (2): 103-7. PMID 3776457. Getest 2008-08-04.
 8. , 0 8,08,18,2 Mölsä PK, Marttila RJ, Rinne UK (maart 1995). "Langetermijnoverleving en voorspellers van mortaliteit bij de ziekte van Alzheimer en multi-infarctdementie". Acta Neurol. Scand.91 (3): 159-64. PMID 7793228.
 9. ↑ Ballard Clive, Gauthier Serge, Corbett Anne, Brayne Carol, Aarsland Dag, Jones Emma Alzheimer // The Lancet. - 2011. - Vol. 377. - P. 1019-1031. - ISSN01406736. - DOI: 10.1016 / S0140-6736 (10) 61349-9.
 10. , 01 10,010,110,2 Tiraboschi P, Hansen LA, Thal LJ, Corey-Bloom J (juni 2004). "Het belang van neuritische plaques en verwarring met de ontwikkeling en evolutie van AD". Neurology62 (11): 1984-9. PMID 15184601.
 11. ↑ Brainsway rapporteert positieve Deep TMS-systeemproefgegevens voor OCD (Eng.). Industry News. medicaldevice-network.com (6 september 2013). - Deep TMS is goedgekeurd voor de behandeling van OCD en andere aandoeningen (in het bijzonder de ziekte van Alzheimer). Controleer 13 maart 2015.
 12. ↑ Shiv Gaglani Transcraniële magnetische stimulatie toont eerste belofte in Alzheimer-proef (Engels). Archieven: 10/2011. Medgadget en Español (6 oktober 2011). - Over de successen van de TMS-studie bij de ziekte van Alzheimer Controleer 13 maart 2015.
 13. ↑ Klinische proeven van de ziekte van Alzheimer. Amerikaanse National Institutes of Health. Gecontroleerd op 18 augustus 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 14. ↑ Kan de ziekte van Alzheimer worden voorkomen (pdf). Nationaal Instituut voor Aging (29 augustus 2006). Opgeruimd 29 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 15. ↑ 15.015.115.215,3 Bonin-Guillaume S, Zekry D, Giacobini E, Gold G, Michel JP (januari 2005). "Impact économique de la démence (Engels: de economische impact van dementie)" (Frans). Presse Med34 (1): 35-41. ISSN0755-4982. PMID 15685097.
 16. , 01 16,016,116,216,316,4 Meek PD, McKeithan K, Schumock GT (1998). "Economische overwegingen bij de ziekte van Alzheimer." Farmacotherapie 18 (2 Pt 2): 68-73; discussie 79-82. PMID 9543467.
 17. ↑ Auguste D.:
  • Alzheimer Alois (1907). "Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde [Over een eigenaardige ziekte van de hersenschors]" ((it.)). Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und Psychisch-Gerichtlich Medizin64 (1-2): 146-148.
  • Alzheimer Alois (1987). "Over een eigenaardige ziekte van de hersenschors. Door Alois Alzheimer, 1907 (Vertaald door L. Jarvik en H. Greenson) ". Alzheimer Dis Assoc Disord1 (1): 3-8. PMID 3331112.
  • Maurer Ulrike, Maurer Konrad. Alzheimer: een leven van een ziekte. - New York: Columbia University Press, 2003. - P. 270. - ISBN 0-231-11896-1.
 18. ↑ Kraepelin Emil, Diefendorf A. Ross (vertaald door). Clinical Psychiatry: A Textbook For Students And Physicians (Reprint). - Kessinger Publishing. - P. 568. - ISBN 1-4325-0833-4.
 19. ↑ Katzman Robert, Terry Robert D, Bick Katherine L (redacteuren). Ziekte van Alzheimer: seniele dementie en aanverwante stoornissen. - New York: Raven Press, 1978. - P. 595. - ISBN 0-89004-225-X.
 20. ↑ Boller F, Forbes MM (juni 1998). "Geschiedenis van dementie en geschiedenis: geschiedenis: een overzicht". J. Neurol. Sci.158 (2): 125-33. PMID 9702682.
 21. ↑ Amaducci LA, Rocca WA, Schoenberg BS (november 1986). "De oorsprong van het onderscheid tussen de ziekte van Alzheimer en seniele dementie: hoe kun je de nosologie verduidelijken?" Neurology36 (11): 1497-9. PMID 3531918.
 22. , 0 22,022,122,2 Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega S, Medrano MJ, Román GC (januari 2008). "Incidentie van onderwerpen in Centraal-Europa". J. Neurol. Sci.264 (1-2): 63-72. DOI: 10.1016 / j.jns.2007.07.021. PMID 17727890.
 23. ↑ 23,023,123,2 Di Carlo A, Baldereschi M, Amaducci L, et al (januari 2002). "Incidentie van dementie, de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie in Italië. De ILSA-studie. J Am Geriatr Soc50 (1): 41-8. PMID 12028245.
 24. ↑ Andersen K, Launer LJ, Dewey ME, et al (december 1999). "Genderverschillen in de incidentie van AD en vasculaire dementie: de EURODEM-studies. EURODEM Incidence Research Group. Neurology53 (9): 1992-7. PMID 10599770.
 25. ↑ 2000 U.S. ramingen:
  • Hebert LE, Scherr PA, Bienias JL, Bennett DA, Evans DA (augustus 2003). "Ziekte van Alzheimer in de VS-populatie: prevalentieschattingen met behulp van de volkstelling van 2000." Arch. Neurol. 60 (8): 1119-22. DOI: 10.1001 / archneur.60.8.1119. PMID 12925369.
  • Profielen van algemene demografische kenmerken, volkstelling van 2000 en huisvesting, Verenigde Staten (PDF). Het Amerikaanse Census Bureau (US Census Bureau) (2001). Gecontroleerd op 27 augustus 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 26. , 0 26,026,1 Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al (december 2005). Wereldwijde prevalentie van dementie: een Delphi consensusstudie (PDF). Lancet366 (9503): 2112-7. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (05) 67889-0. PMID 16360788. Getest voor 2008-06-13.
 27. ^ Wereldgezondheidsorganisatie Neurologische aandoeningen: volksgezondheidsproblemen. - Zwitserland: Wereldgezondheidsorganisatie, 2006. - blz. 204-207. - ISBN 978-92-4-156336-9.
 28. ↑ Preklinisch: * Linn RT, Wolf PA, Bachman DL, et al (mei 1995). "De 'preklinische fase' van de waarschijnlijke ziekte van Alzheimer. Een 13-jarige prospectieve studie van het Framingham-cohort. Arch. Neurol. 52 (5): 485-90. PMID 7733843. Geverifieerd 2008-08-04.
  • Saxton J, Lopez OL, Ratcliff G, et al. (December 2004). "Preklinische ziekte van Alzheimer: neuropsychologische testprestaties 1,5 tot 8 jaar voorafgaand aan het begin." Neurology 63 (12): 2341-7. PMID 15623697.
  • Twamley EW, Ropacki SA, Bondi MW (september 2006). "Neuropsychologische en neuroimaging-veranderingen in de preklinische ziekte van Alzheimer". J Int Neuropsychol Soc12 (5): 707-35. DOI: 10.1017 / S1355617706060863. PMID 16961952.
 29. ↑ Perneczky R, Pohl C, Sorg C, Hartmann J, Komossa K, Alexopoulos P, Wagenpfeil S, Kurz A (2006). "Complexe activiteiten van het dagelijks leven in milde cognitieve stoornissen: conceptuele en diagnostische problemen." Leeftijdsopbouw35 (3): 240-245. DOI: 10.1093 / veroudering / afj054. PMID 16513677.
 30. ↑ Arnáiz E, Almkvist O (2003). "Neuropsychologische kenmerken van milde cognitieve stoornissen en preklinische Ziekte van Alzheimer." Acta Neurol. Scand., Suppl. 79: 34-41. DOI: 10.1034 / j.1600-0404.107.s179.7.x. PMID 12603249. Geverifieerd 2008-06-12.
 31. ↑ Kazui H, Matsuda A, Hirono N, et al (2005). "Dagelijkse geheugenstoornis van patiënten met milde cognitieve stoornissen." Dement Geriatr Cogn Disord19 (5-6): 331-7. DOI: 10.1159 / 000084559. PMID 15785034. Getest voor 2008-06-12.
 32. ↑ Rapp MA, Reischies FM (2005). "Aandacht en executieve controle voorspelling van de Aging Study (BASE)". American Journal of Geriatric Psychiatry13 (2): 134-141. DOI: 10.1176 / appi.ajgp.13.2.134. PMID 15703322.
 33. ↑ Spaan PE, Raaijmakers JG, Jonker C (2003). "De ziekte van Alzheimer versus normale veroudering: een beoordeling van de effectiviteit van klinische en experimentele geheugenmaatregelen." Journal of Clinical Experimental Neuropsychology25 (2): 216-233. PMID 12754679.
 34. ↑ 34.034.1 Craig D, Mirakhur A, Hart DJ, McIlroy SP, Passmore AP (2005). "Een cross-sectionele studie van neuropsychiatrische symptomen bij 435 patiënten met de ziekte van Alzheimer." American Journal of Geriatric Psychiatry13 (6): 460-468. DOI: 10.1176 / appi.ajgp.13.6.460. PMID 15956265.
 35. ↑ Robert PH, Berr C, Volteau M, Bertogliati C, Benoit M, Sarazin M, Legrain S, Dubois B (2006). "Apathie bij patiënten met milde cognitieve stoornissen en een risico op het ontwikkelen van dementie bij de ziekte van Alzheimer: een vervolgstudie van een jaar." Clin Neurol Neurosurg 108 (8): 733-736. DOI: 10.1016 / j.clineuro.2006.02.003. PMID 16567037.
 36. ↑ Palmer K, Berger AK, Monastero R, Winblad B, Bäckman L, Fratiglioni L (2007). "Voorspellers van progressie van milde cognitieve stoornissen naar de ziekte van Alzheimer". Neurology68 (19): 1596-1602. DOI: 10.1212 / 01.wnl.0000260968.92345.3f. PMID 17485646.
 37. ↑ Kleine BJ, Gagnon E, Robinson B (april 2007). "Vroege identificatie van cognitieve stoornissen: preklinische ziekte van Alzheimer en milde cognitieve stoornissen." Geriatrie62 (4): 19-23. PMID 17408315.
 38. ↑ Gavrilova S.I. Farmacotherapie van de ziekte van Alzheimer. - Moskou: Pulse, 2003. - P. 320. - ISBN 5-93486-042-9.
 39. ↑ Zakharov V.V., Yakhno N.N. Cognitieve stoornissen bij ouderen en seniele leeftijd. - Moskou: methodologische gids voor artsen, 2005. - P. 71.
 40. ^ Petersen RC (februari 2007). "De huidige status van milde cognitieve stoornissen - onze patiënten?" Nat Clin Pract Neurol3 (2): 60-1. DOI: 10.1038 / ncpneuro0402. PMID 17279076.
 41. , 0 41,041,141,241,341,441,5 Förstl H, Kurz A (1999). "Klinische kenmerken van de ziekte van Alzheimer." Europees Archief voor Psychiatrie en Klinische Neurowetenschappen249 (6): 288-290. PMID 10653284.
 42. ^ Carlesimo GA, Oscar-Berman M (juni 1992). "Geheugenstoornissen bij Alzheimerpatiënten: een uitgebreid overzicht." Neuropsychol Rev3 (2): 119-69. PMID 1300219.
 43. ↑ Jelicic M, Bonebakker AE, Bonke B (1995). "Impliciete geheugenprestaties van patiënten met de ziekte van Alzheimer: een korte beoordeling". Internationale psychogeriatrie7 (3): 385-392. DOI: 10.1017 / S1041610295002134. PMID 8821346.
 44. , 0 44,044,144,2 Frank EM (september 1994). "Effect van de ziekte van Alzheimer op de communicatiefunctie". J S C Med Assoc90 (9): 417-23. PMID 7967534.
 45. ↑ Becker JT, Overman AA (2002). "[Het semantische geheugentekort bij de ziekte van Alzheimer]" (Spaans; Castiliaans). Rev Neurol35 (8): 777-83. PMID 12402233.
 46. ↑ Hodges JR, Patterson K (april 1995). "Wordt semantisch geheugen in het begin van de ziekte van Alzheimer consequent aangetast? Neuroanatomische en diagnostische implicaties ". Neuropsychologia33 (4): 441-59. PMID 7617154.
 47. ↑ Benke T (december 1993). "Twee vormen van apraxie bij de ziekte van Alzheimer". Cortex29 (4): 715-25. PMID 8124945.
 48. ↑ Forbes KE, Shanks MF, Venneri A (maart 2004). "De evolutie van dysgrafie bij de ziekte van Alzheimer". Brain Res. Bull.63 (1): 19-24. DOI: 10.1016 / j.brainresbull.2003.11.005. PMID 15121235.
 49. ↑ Galasko D, Schmitt F, Thomas R, Jin S, Bennett D (2005). "Een gedetailleerde beoordeling van de ziekte van Alzheimer." Journal of the International Neuropsychology Society11 (4): 446-453. PMID 16209425.
 50. ↑ Galasko D, Schmitt F, Thomas R, Jin S, Bennett D (juli 2005). "Een gedetailleerde beoordeling van de ziekte van Alzheimer." J Int Neuropsychol Soc11 (4): 446-53. PMID 16209425.
 51. ↑ Sartori G, Snitz BE, Sorcinelli L, Daum I (september 2004). "Extern geheugen bij gevorderde ziekte van Alzheimer". Arch Clin Neuropsychol19 (6): 779-89. DOI: 10.1016 / j.acn.2003.09.007. PMID 15288331.
 52. ↑ Volicer L, Harper DG, Manning BC, Goldstein R, Satlin A (mei 2001). "Sundowning en circadiane ritmen bij de ziekte van Alzheimer". Am J Psychiatry158 (5): 704-11. PMID 11329390. Geverifieerd 2008-08-27.
 53. ↑ Neuropsychiatrische symptomen: * Scarmeas N, Brandt J, Blacker D, et al (december 2007). "Disruptief gedrag als voorspeller bij de ziekte van Alzheimer". Arch. Neurol. 64 (12): 1755-61. DOI: 10.1001 / archneur.64.12.1755. PMID 18071039. * Tatsch MF, Bottino CM, Azevedo D, et al (mei 2006). "Neuropsychiatrische symptomen bij de ziekte van Alzheimer en cognitief gehandicapte gemeenschappen zonder geboorten: Brazilië, prevalentie en relatie met de ernst van dementie". Am J Geriatr Psychiatry14 (5): 438-45. DOI: 10.1097 / 01.JGP.0000218218.47279.db. PMID 16670248. * Volicer L, Bass EA, Luther SL (oktober 2007). "Agitatie en weerstand om te verzorgen zijn twee afzonderlijke gedragssyndromen van dementie." J Am Med Dir Assoc8 (8): 527-32. DOI: 10.1016 / j.jamda.2007.05.05.005. PMID 17931577.
 54. ↑ Honig LS, Mayeux R (juni 2001). "Natuurlijke geschiedenis van de ziekte van Alzheimer". Veroudering (Milano) 13 (3): 171-82. PMID 11442300.
 55. ↑ Gouden DP, Reis MF, Markiewicz D, Andres D (januari 1995). "Wanneer thuiszorg eindigt: een longitudinale studie van resultaten voor zorgverleners van familieleden met dementie." J Am Geriatr Soc43 (1): 10-6. PMID 7806732.
 56. ↑ Bär M, Kruse A, Re S (december 2003). "[Situaties van emotionele betekenis bij bewoners met dementie]" (Duits). Z Gerontol Geriatr36 (6): 454-62. DOI: 10.1007 / s00391-003-0191-0. PMID 14685735.
 57. ↑ Souren LE, Franssen EH, Reisberg B (juni 1995). "Contracten en verlies van functie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer." J Am Geriatr Soc43 (6): 650-5. PMID 7775724.
 58. ↑ Berkhout AM, Cools HJ, van Houwelingen HC (september 1998). "Patiënten met dementie en verpleeghuispatiënten." Age Aging27 (5): 637-41. PMID 12675103.
 59. ↑ Wada H, Nakajoh K, Satoh-Nakagawa T, et al (2001). "Risicofactoren van aspiratiepneumonie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer." Gerontology47 (5): 271-6. PMID 11490146.
 60. ↑ 60.060.1 Gambassi G, Landi F, Lapane KL, Sgadari A, Mor V, Bernabei R (juli 1999). "Voorspellers van sterfte bij patiënten met de ziekte van Alzheimer in verpleeghuizen". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr.67 (1): 59-65. PMID 10369823.
 61. ↑ Shen ZX (2004). "Brain cholinesterases: II. De moleculaire en cellulaire basis van de ziekte van Alzheimer. Med. Hypotheses63 (2): 308-21. DOI: 10.1016 / j.mehy.2004.02.031. PMID 15236795.
 62. ↑ 62.062.1 Wenk GL (2003). "Neuropathologische veranderingen in de ziekte van Alzheimer". J Clin Psychiatry64 Suppl 9: 7-10. PMID 12934968.
 63. ↑ Hardy J, Allsop D (oktober 1991). "Amyloïde afzetting van de ziekte van Alzheimer". Trends Pharmacol. Sci.12 (10): 383-88. PMID 1763432.
 64. , 0 64.064.1 Mudher A, Lovestone S (januari 2002). "Helpt de ziekte van Alzheimer en de doopsgezinden elkaar eindelijk?". Trends Neurosci.25 (1): 22-26. PMID 11801334.
 65. ↑ Nistor M, Don M, Parekh M, et al (oktober 2007). "Alfa- en beta-amyloïde activiteit". Neurobiol. Aging28 (10): 1493-1506. DOI: 10.1016 / j.neurobiolaging.2006.06.023. PMID 16904243.
 66. ↑ Lott IT, hoofd E (maart 2005). "De ziekte van Alzheimer en het syndroom van Down: factoren in de pathogenese". Neurobiol. Aging26 (3): 383-89. DOI: 10.1016 / j.neurobiolaging 2004.08.005. PMID 15639317.
 67. ↑ Polvikoski T, Sulkava R, Haltia M, et al (november 1995). "Apolipoproteïne E, dementie en corticale afzetting van beta-amyloïde eiwit". N. Engl. J. Med.333 (19): 1242-47. PMID 7566000.
 68. ↑ Transgene muizen:
  • Games D, Adams D, Alessandrini R, et al (februari 1995). "Alzheimertype neuropathologie bij transgene muizen die het V717F beta-amyloïde voorlopereiwit tot overexpressie brengen". Nature373 (6514): 523-27. DOI: 10.1038 / 373523a0. PMID 7845465.
  • Masliah E, Sisk A, Mallory M, Mucke L, Schenk D, Games D (september 1996). "Vergelijking van neurodegeneratieve pathologie bij transgene muizen met overexpressie van V717F beta-amyloïde precursor-eiwit en de ziekte van Alzheimer". J. Neurosci. 16 (18): 5795-811. PMID 8795633. * Hsiao K, Chapman P, Nilsen S, et al. (Oktober 1996). "Correlatieve geheugenstoornissen, Abeta-elevatie en amyloïde plaques in transgene muizen." Science (journal) 274 (5284): 99-102. PMID 8810256.
 69. ↑ Holmes C, Boche D, Wilkinson D, et al (juli 2008). "Langetermijneffecten van Abeta42-immunisatie bij de ziekte van Alzheimer: follow-up van een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase I-studie." Lancet372 (9634): 216-23. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (08) 61075-2. PMID 18640458.
 70. ^ Schmitz C, Rutten BP, Pielen A, et al. (April 2004). "Hippocampaal neuron transgeen muismodel van de ziekte van Alzheimer". Am. J. Pathol. 14 (4): 1495-1502. PMID 15039236.
 71. ↑ Musiek Erik S, Holtzman David M Drie dimensies van amyloïde hypothese: tijd, ruimte en 'wingmen' // Nature Neuroscience. - 2015. - Vol. 18. - p. 800-806. - ISSN1097-6256. - DOI: 10.1038 / nn.4018. - PMID 26007213.
 72. ↑ Goedert M, Spillantini MG, Crowther RA (juli 1991). "Tau-eiwitten en neurofibrillaire degeneratie". Hersenen Pathol. 1 (4): 279-86. PMID 1669718.
 73. ↑ Iqbal K, Alonso Adel C, Chen S, et al (januari 2005). "Tau-pathologie bij de ziekte van Alzheimer en andere tauopathieën". Biochim. Biophys. Acta 1739 (2-3): 198-210. DOI: 10.1016 / j.bbadis.2004.09.008. PMID 15615638.
 74. ↑ Chun W, Johnson GV (2007). "De rol van tau-fosforylatie en splitsing in neuronale celdood". Front. Biosci. 12: 733-56. PMID 17127334.
 75. ↑ Bouras C, PR Hof, Giannakopoulos P, Michel JP, Morrison JH (1994). "Regionale verdeling van neurofibrillaire tangles en seniele plaques in de hersenschors van ouderen: een kwantitatieve evaluatie van eenjarige autopsiepopulatie uit een geriatrisch ziekenhuis." Cereb. Cortex4 (2): 138-50. PMID 8038565.
 76. ↑ Hashimoto M, Rockenstein E, Crews L, Masliah E (2003). "De rol van eiwitaggregatie in mitochondriale dysfunctie en neurodegeneratie bij ziekten van Alzheimer en Parkinson". Neuromolecular Med.4 (1-2): 21-36. DOI: 10.1385 / NMM: 4: 1-2: 21. PMID 14528050.
 77. ↑ Priller C, Bauer T, Mitteregger G, Krebs B, Kretzschmar HA, Herms J (juli 2006). "Synapsvorming en -functie wordt gemoduleerd door het amyloïde precursor-eiwit". J. Neurosci.26 (27): 7212-21. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.1450-06.2006. PMID 16822978.
 78. ↑ Turner PR, O'Connor K, Tate WP, Abraham WC (mei 2003). "Rollen van amyloïde precursoreiwit en zijn fragmenten in het reguleren van neurale activiteit, plasticiteit en geheugen." Prog. Neurobiol.70 (1): 1-32. PMID 12927332.
 79. ↑ Hooper NM (april 2005). "Rollen van proteolyse en lipide vlotten op het gebied van amyloïde precursor-eiwit en prioneiwit". Biochem. Soc. Trans.33 (Pt 2): 335-8. DOI: 10.1042 / BST0330335. PMID 15787600.
 80. ↑ Ohnishi S, Takano K (maart 2004). Amyloïde fibrillen vanuit het oogpunt van eiwitvouwing. Cell. Mol. Life Sci.61 (5): 511-24. DOI: 10.1007 / s00018-003-3264-8. PMID 15004691.
 81. ↑ Hernández F, Avila J (september 2007). «Tauopathies». Cell. Mol. Life Sci.64 (17): 2219-33. DOI: 10.1007 / s00018-007-7220-x. PMID 17604998.
 82. ^ Van Broeck B, Van Broeckhoven C, Kumar-Singh S (2007). "Huidige inzichten in de moleculaire mechanismen van de aanpak van de ziekte van Alzheimer en therapeutische implicaties voor therapeutische benaderingen." Neurodegener Dis4 (5): 349-65. DOI: 10.1159 / 000105156. PMID 17622778.
 83. ↑ Yankner BA, Duffy LK, Kirschner DA (oktober 1990). "Neurotrofische en neurotoxische effecten van amyloïde beta-eiwit: omkering door tachykinine-neuropeptiden". Science (journal) 250 (4978): 279-82. PMID 2218531.
 84. ↑ Chen X, Yan SD (december 2006). "Mitochondriale Abeta: een mogelijke oorzaak van metabole disfunctie bij de ziekte van Alzheimer." IUBMB Life58 (12): 686-94. DOI: 10.1080 / 15216540601047767. PMID 17424907.
 85. ↑ Greig NH, Mattson MP, Perry T, et al (december 2004). "Nieuwe p53- en TNF-α-remmers en GLP-1-receptoragonisten". Ann. N. Y. Acad. Sci.1035: 290-315. DOI: 10.1196 / annalen.1332.018. PMID 15681814.
 86. ↑ 86,086,186,286,386,4 Waring SC, Rosenberg RN (maart 2008). "Genoom-brede associatiestudies bij de ziekte van Alzheimer". Arch. Neurol. 65 (3): 329-34. DOI: 10.1001 / archneur.65.3.329. PMID 18332245.
 87. ↑ Hoenicka J (1-15 maart 2006). "Genen bij de ziekte van Alzheimer". Rev Neurol42 (5): 302-05. PMID 16538594.
 88. ↑ Campion D, Dumanchin C, Hannequin D, et al (september 1999). "Vroeg beginnende autosomaal dominante ziekte van Alzheimer: prevalentie, genetische heterogeniteit en mutatiespectrum". Am. J. Hum. Genet.65 (3): 664-70. DOI: 10.1086 / 302553. PMID 10441572.
 89. ↑ Selkoe DJ (juni 1999). "Celbiologie vertalen in de ziekte van Alzheimer". Nature399 (6738 Suppl): A23-31. PMID 10392577.
 90. ^ Strittmatter WJ, Saunders AM, Schmechel D, et al (maart 1993). "Apolipoproteïne E: Hoge avidity-binding aan de familiaire ziekte met de late start van de ziekte van Alzheimer". Proc. Natl. Acad. Sci. USA90 (5): 1977-81. PMID 8446617.
 91. ↑ Seripa D, Matera MG, Franceschi M, et al (juli 2008). "De RELN-locus bij de ziekte van Alzheimer." J Alzheimers Dis.14 (3): 335-44. PMID 18599960.
 92. ↑ Mendez MF (2006). "De nauwkeurige diagnose van vroeg-beginnende dementie." International Journal of Psychiatry Medicine36 (4): 401-412. PMID 17407994.
 93. ↑ Klafki HW, Staufenbiel M, Kornhuber J, Wiltfang J (november 2006). "Therapeutische benaderingen van de ziekte van Alzheimer". Brain129 (Pt 11): 2840-55. DOI: 10.1093 / brein / awl280. PMID 17018549.
 94. ↑ Dementie: beknopte handleiding (PDF). Londen: (VK) Nationaal instituut voor gezondheid en klinische excellentie (november 2006). Op 22 februari 2008 opgehaald.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 95. ^ McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, prijs D, Stadlan EM (juli 1984). "The Clinical Diagnosis of Alzheimer Disease: A Report of the NinCDS-ADRDA Work Group". Neurology34 (7): 939-44. PMID 6610841.
 96. , 0 96.096.1 Dubois B, Feldman HH, Jacova C, et al (augustus 2007). "Onderzoekscriteria voor de ziekte van Alzheimer: herziening van de NINCDS-ADRDA-criteria." Lancet Neurol 6 (8): 734-46. DOI: 10.1016 / S1474-4422 (07) 70178-3. PMID 17616482.
 97. ↑ Blacker D, Albert MS, Bassett SS, Go RC, Harrell LE, Folstein MF (december 1994). "Betrouwbaarheid en validiteit van de NINCDS-ADRDA-criteria voor de ziekte van Alzheimer. Het National Institute of Mental Health Genetics Initiative. Arch. Neurol. 51 (12): 1198-204. PMID 7986174.
 98. ↑ American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen: DSM-IV-TR. - 4e editie Tekstherziening. - Washington DC: American Psychiatric Association, 2000. - ISBN 0890420254.
 99. ↑ Ito N (mei 1996). "[Klinische aspecten van dementie]" (Japans). Hokkaido Igaku Zasshi71 (3): 315-20. PMID 8752526.
 100. ↑ Tombaugh TN, McIntyre NJ (september 1992). "Het mini-mentale staatsexamen: een uitgebreide beoordeling." J Am Geriatr Soc40 (9): 922-35. PMID 1512391.
 101. ↑ Pasquier F (januari 1999). "Vroege diagnose van dementie: neuropsychologie". J. Neurol. 246 (1): 6-15. PMID 9987708.
 102. , 01 102,0102,1102,2 Waldemar G, Dubois B, Emre M, et al (januari 2007). Ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen die verband houden met dementie: EFNS-richtlijn. European Journal of Neurology14 (1): e1-26. DOI: 10.1111 / j.1468-1331.2006.01605.x. PMID 17222085.
 103. ↑ Harvey PD, Moriarty PJ, Kleinman L, et al (2005). "The Valuation of a Caregiver Assessment: The Dementia Severity Scale." Alzheimer Dis Assoc Disord19 (4): 186-94. PMID 16327345.
 104. ^ Antoine C, Antoine P, Guermonprez P, Frigard B (2004). "[Bewustzijn van tekorten en anosognosie bij de ziekte van Alzheimer.]" (Frans). Encephale30 (6): 570-7. PMID 15738860.
 105. ^ Cruz VT, Pais J, Teixeira A, Nunes B (2004). "[De eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer: perceptie van de zorgverlener]" (Portugees). Acta Med Port17 (6): 435-44. PMID 16197855.
 106. ↑ Clarfield AM (oktober 2003). "De dalende prevalentie van reversibele dementieën: een bijgewerkte meta-analyse." Arch. Intern. Med. 163 (18): 2219-29. DOI: 10.1001 / archinte.163.18.2219. PMID 14557220.
 107. ↑ Geldmacher DS, Whitehouse PJ (mei 1997). "Differentiële diagnose van de ziekte van Alzheimer". Neurology48 (5 Suppl 6): S2-9. PMID 9153154.
 108. ↑ Potter GG, Steffens DC (mei 2007). "Bijdrage van depressie tot cognitieve stoornissen en dementie bij oudere volwassenen." Neuroloog 13 (3): 105-17. DOI: 10.1097 / 01.nrl.0000252947.15389.a9. PMID 17495754.
 109. ↑ Bonte FJ, Harris TS, Hynan LS, Bigio EH, White CL (juli 2006). Tc-99m HMPAO SPECT in de differentiële diagnose van histopathologische bevestiging. Clin Nucl Med31 (7): 376-8. DOI: 10.1097 / 01.rlu.0000222736.81365.63. PMID 16785801.
 110. ↑ Dougall NJ, Bruggink S, Ebmeier KP (2004). "Systematische review van de 99mTc-HMPAO-SPECT bij dementie". Am J Geriatr Psychiatry12 (6): 554-70. DOI: 10.1176 / appi.ajgp.12.6.554. PMID 15545324.
 111. ↑ PiB PET:
  • Kemppainen NM, Aalto S, Karrasch M, et al (januari 2008). "Cognitieve reservehypothese en de ziekte van Alzheimer" Pittsburgh Compound B en fluorodeoxyglucose positronemissie. Ann. Neurol.63 (1): 112-8. DOI: 10.1002 / ana.21212. PMID 18023012.
  • Ikonomovic MD, Klunk WE, Abrahamson EE, et al (juni 2008). "Post-mortem-correlaten van in vivo PiB-PET-beeldvorming bij de ziekte van Alzheimer". Brain131 (Pt 6): 1630-45. DOI: 10.1093 / brain / awn016. PMID 18339640.
  • Jack CR, Lowe VJ, Senjem ML, et al (maart 2008). "11C PiB en structurele MRI bieden aanvullende informatie bij de ziekte van Alzheimer en amnestische milde cognitieve stoornissen." Brain131 (Pt 3): 665-80. DOI: 10.1093 / brein / awm336. PMID 18263627.
 112. ↑ Marksteiner J, Hinterhuber H, Humpel C (juni 2007). "Cerebrospinale vloeistof biomarkers voor een diagnose van de ziekte van Alzheimer: beta-amyloïde (1-42), tau, fosfo-tau-181 en totaal eiwit". Geneesmiddelen Today43 (6): 423-31. DOI: 10.1358 / punt.2007.43.6.1067341. PMID 17612711.
 113. ↑ Preventie-aanbevelingen niet ondersteund:
  • Kawas CH (2006). "Medicijnen en voeding: beschermende factoren voor AD?". Alzheimer Dis Assoc Disord20 (3 suppl 2): ​​S89-96. PMID 16917203.
  • Luchsinger JA, Mayeux R (2004). "Dieetfactoren en de ziekte van Alzheimer." Lancet Neurol3 (10): 579-87. DOI: 10.1016 / S1474-4422 (04) 00878-6. PMID 15380154.
  • Luchsinger JA, Noble JM, Scarmeas N (2007). "Dieet en de ziekte van Alzheimer." Curr Neurol Neurosci Rep7 (5): 366-72. DOI: 10.1007 / s11910-007-0057-8. PMID 17764625.
 114. ^ Szekely CA, Breitner JC, Zandi PP (2007). Preventie van de ziekte van Alzheimer. Int. Rev Psychiatry19 (6): 693-706. DOI: 10.1080 / 09540260701797944. PMID 18092245.
 115. ↑ Mediterraan dieet:
  • Scarmeas N, Stern Y, Mayeux R, Luchsinger JA (2006). "Mediterraan dieet, ziekte van Alzheimer en vasculaire bemiddeling". Arch. Neurol. 63 (12): 1709-1717. DOI: 10.1001 / archneur.63.12.noc60109. PMID 17030648.
  • Scarmeas N, Luchsinger JA, Mayeux R, Stern Y (2007). "Mediterrane voeding en sterfte door de ziekte van Alzheimer". Neurology69 (11): 1084-93. DOI: 10.1212 / 01.wnl.0000277320.50685.7c. PMID 17846408.
  • Barberger-Gateau P, Raffaitin C, Letenneur L, Berr C, Tzourio C, Dartigues JF, Alpérovitch A (2007). "Dieetpatronen en risico op dementie: de drie-stadcohortstudie." Neurology69 (20): 1921-1930. DOI: 10.1212 / 01.wnl.0000278116.37320.52. PMID 17998483.
  • Dai Q, Borenstein AR, Wu Y, Jackson JC, Larson EB (2006). "Fruit- en groentesappen en de ziekte van Alzheimer: het Kame-project". American Journal of Medicine119 (9): 751-759. DOI: 10.1016 / j.amjmed.2006.03.045. PMID 16945610.
  • Savaskan E, Olivieri G, Meier F, Seifritz E, Wirz-Justice A, Müller-Spahn F (2003). "Rode wijn ingrediënt resveratrol beschermt tegen beta-amyloïde neurotoxiciteit." Gerontology49 (6): 380-383. DOI: 10.1159 / 000073766. PMID 14624067.
 116. ↑ Vitaminen voorkomen:
  • Morris MC, Schneider JA, Tangney CC (2006). Gedachten over B-vitamines en dementie. J. Alzheimers Dis.9 (4): 429-33. PMID 16917152.
  • Landmark K (2006). "[Zou E-inname van vitamine C en E de ontwikkeling van Alzheimerdementie kunnen remmen?]" (Noors). Tidsskr. Nor. Laegeforen.126 (2): 159-61. PMID 16415937.
  • Luchsinger JA, Tang MX, Miller J, Green R, Mayeux R (2007). "Relatie van hogere foliumzuurinname tot een lager risico op de ziekte van Alzheimer bij ouderen". Arch. Neurol. 64 (1): 86-92. DOI: 10.1001 / archneur.64.1.86. PMID 17210813.
  • Morris MC, Evans DA, Bienias JL, et al (augustus 2004). "Dieet-niacine en de ziekte van Alzheimer en cognitieve achteruitgang." J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr.75 (8): 1093-9. DOI: 10.1136 / jnnp.2003.025858. PMID 15258207.
 117. ↑ Vitaminen voorkomen niet:
  • Morris MC, Evans DA, Schneider JA, Tangney CC, Bienias JL, Aggarwal NT (2006). "B-12 en B-6 foliumzuur en vitamines die niet geassocieerd zijn met de ziekte van Alzheimer". J. Alzheimers Dis.9 (4): 435-43. PMID 16917153.
  • Malouf M, Grimley EJ, Areosa SA (2003). "Foliumzuur met of zonder vitamine B12 voor cognitie en dementie". Cochrane Database Syst Rev (4): CD004514. DOI: 10.1002 / 14651858.CD004514. PMID 14584018.
  • Sun Y, Lu CJ, Chien KL, Chen ST, Chen RC (2007). "Werkzaamheid van multivitaminesupplementen met B6 en B12 en de ziekte van Alzheimer: een 26 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie bij Taiwanese patiënten". Clin Ther29 (10): 2204-14. DOI: 10.1016 / j.clinthera.2007.10.012. PMID 18042476.
  • Boothby LA, Doering PL (2005). "Vitamine C en vitamine E voor de ziekte van Alzheimer". Ann Pharmacother39 (12): 2073-80. DOI: 10.1345 / aph.1E495. PMID 16227450.
  • Gray SL, Anderson ML, Crane PK, Breitner JC, McCormick W, Bowen JD, Teri L, Larson E (2008). "Antioxidant vitaminesupplement bij oudere volwassenen". J Am Geriatr Soc56 (2): 291-295. DOI: 10.1111 / j.1532-5415.2007.01531.x. PMID 18047492.
 118. ↑ Curcumine in dieet:
  • Garcia-Alloza M, Borrelli LA, Rozkalne A, Hyman BT, Bacskai BJ (2007). "Curcumin labelt amyloïde pathologie in vivo, verstoort de bestaande plaques en herstelt gedeeltelijk vervormde neurieten in een Alzheimer-muismodel." Journal of Neurochemistry102 (4): 1095-1104. DOI: 10.1111 / j.1471-4159.2007.04613.x. PMID 17472706.
  • Lim GP, Chu T, Yang F, Beech W, Frautschy SA, Cole GM (2001). "The Curry Spice Cursor Cursor Verminderd door Alzheimer Transgene Muis". Journal of Neuroscience21 (21): 8370-8377. PMID 11606625.
 119. ↑ H Romanov, de ziekte van Alzheimer. Alles over neurodegeneratieve ziekten. Dementia.com (10.2014).
 120. ↑ Rosendorff C, Beeri MS, Silverman JM (2007). "Cardiovasculaire risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer." Am J Geriatr Cardiol16 (3): 143-9. PMID 17483665.
 121. ^ Patterson C, Feightner JW, Garcia A, Hsiung GY, MacKnight C, Sadovnick AD (februari 2008). "Diagnose en behandeling van dementie: 1. Risicobeoordeling en primaire preventie van de ziekte van Alzheimer." CMAJ178 (5): 548-56. DOI: 10.1503 / cmaj.070796. PMID 18299540.
 122. ↑ Reiss AB, Wirkowski E (2007). "De rol van HMG-CoA-reductaseremmers bij neurologische aandoeningen: vooruitgang tot nu toe". Drugs 67 (15): 2111-20. PMID 17927279.
 123. ↑ Kuller LH (augustus 2007). Statines en dementie. Curr Atheroscler Rep9 (2): 154-61. PMID 17877925.
 124. ^ Szekely CA, Breitner JC, Fitzpatrick AL, et al (januari 2008). "Het NSAID-type cardiovasculair gezondheidsonderzoek: de rol van het APOE- en het NSAID-type." Neurology70 (1): 17-24. DOI: 10.1212 / 01.wnl.0000284596.95156.48. PMID 18003940.
 125. ↑ Craig MC, Murphy DG (oktober 2007). "Oestrogeeneffecten op de normale hersenfunctie en neuropsychiatrische stoornissen". Climacteric10 Suppl 2: 97-104. DOI: 10.1080 / 13697130701598746. PMID 17882683.
 126. ↑ Mori K, Takeda M (september 2007). "[Hormoonsubstitutie Actueel. Hormoonvervangingstherapie en hersenfunctie] "(Japans). Clin Calcium17 (9): 1349-54. PMID 17767023.
 127. ^ Birks J, Grimley Evans J (2007). "Ginkgo biloba voor cognitieve stoornissen en dementie". Cochrane Database Syst Rev (2): CD003120. DOI: 10.1002 / 14651858.CD003120.pub2. PMID 17443523. Getest 2008-02-22.
 128. ↑ DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL et al. (2008). Ginkgo biloba voor preventie van dementie. Journal of the American Medical Association300 (19): 2253-2262. Gecontroleerd 2008-11-18.
 129. ↑ Davanipour Z, Tseng CC, Lee PJ, Sobel E (2007). Diagnose- en behandelcentra voor de ziekte van Alzheimer. BMC Neurol 7: 13. DOI: 10.1186 / 1471-2377-7-13. PMID 17559686.
 130. I Qiu C, Fratiglioni L, Karp A, Winblad B, Bellander T (november 2004). "Beroepsmatige blootstelling aan het gebied van de ziekte van Alzheimer". Epidemiologie15 (6): 687-94. PMID 15475717. Geverifieerd 2008-09-22.
 131. ↑ Shcherbatykh I, Carpenter DO (mei 2007). "De rol van metalen in de etiologie van de ziekte van Alzheimer." J. Alzheimers Dis. 11 (2): 191-205. PMID 17522444.
 132. ↑ Rondeau V, D, Jacqmin-Gadda H, Dartigues JF (juli 2000). "De acht jaar durende vervolgstudie: verband tussen aluminiumconcentraties in drinkwater en de ziekte van Alzheimer." Am. J. Epidemiol. 152 (1): 59-66. PMID 10901330.
 133. ↑ Kukull WA, Larson EB, Bowen JD, et al (juni 1995). "Blootstelling aan oplosmiddel als een risicofactor voor de ziekte van Alzheimer: een case-control studie." Am. J. Epidemiol. 141 (11): 1059-71; discussie 1072-9. PMID 7771442.
 134. ↑ Santibáñez M, Bolumar F, García AM (2007). "Arbeidsrisico's bij de ziekte van Alzheimer: een evaluatie van de kwaliteit van gepubliceerde epidemiologische studies." Arbeid en milieu Medicine64 (11): 723-732. DOI: 10.1136 / oem.2006.028209. PMID 17525096.
 135. ↑ Seidler A, Geller P, Nienhaus A, et al (februari 2007). "Beroepsmatige blootstelling aan laagfrequente velden en velden: een case-control studie." Occup Environ Med64 (2): 108-14. DOI: 10.1136 / oem.2005.024190. PMID 17043077.
 136. ↑ Rondeau V (2002). "Herziening van de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen." Rev Environ Health17 (2): 107-21. PMID 12222737.
 137. ^ Martyn CN, Coggon DN, Inskip H, Lacey RF, Young WF (mei 1997). "Aluminiumconcentraties in drinkwater en risico op de ziekte van Alzheimer." Epidemiologie8 (3): 281-6. PMID 9115023.
 138. ↑ Graves AB, Rosner D, Echeverria D, Mortimer JA, Larson EB (september 1998). "Beroepsmatige blootstelling aan alvens en aluminiumrisico." Occup Environ Med55 (9): 627-33. PMID 9861186.
 139. ↑ Verghese J, Lipton RB, Katz MJ, et al (juni 2003). "Vrijetijdsbesteding bij ouderen". N. Engl. J. Med.348 (25): 2508-16. DOI: 10.1056 / NEJMoa022252. PMID 12815136.
 140. ^ Bennett DA, Schneider JA, Tang Y, Arnold SE, Wilson RS (2006). "Een longitudinale cohortstudie". Lancet Neurol5 (5): 406-412. DOI: 10.1016 / S1474-4422 (06) 70417-3. PMID 16632311.
 141. ↑ Bialystok E, Craik FIM, Freedman M (2007). "Tweetaligheid als een regel van bescherming tegen het begin van symptomen van dementie." Neuropsychologia42 (2): 459-464. DOI: 10.1016 / j.neuropsychologia.2006.10.009.
 142. ^ Larouche E., Hudon C., Goulet S. (januari 2015). "Potentiële voordelen van op mindfulness gebaseerde interventies bij milde cognitieve stoornissen en de ziekte van Alzheimer: een interdisciplinair perspectief." Behav Brain Res1 (276): 199-212. DOI: 10.1016 / j.bbr.2014.05.058.
 143. ^ Geula C, Mesulam MM (1995). "Cholinesterasen en de pathologie van de ziekte van Alzheimer". Alzheimer Dis Assoc Disord9 Suppl 2: 23-28. PMID 8534419.
 144. ↑ Stahl SM (2000). "De nieuwe cholinesterase-remmers voor de ziekte van Alzheimer, deel 2: illustreren hun werkingsmechanismen." J Clin Psychiatry61 (11): 813-814. PMID 11105732.
 145. ^ Tacrine (door mond). National Institutes of Health, VS. Opgehaalde 5 juli 2015.
 146. ↑ Tacrine. National Institutes of Health, VS. Opgehaalde 3 juli 2015.
 147. ↑ Donepezil. Amerikaanse National Library of Medicine (Medline Plus) (8 januari 2007). Gecontroleerd op 20 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 148. ↑ Galantamine. Amerikaanse National Library of Medicine (Medline Plus) (8 januari 2007). Gecontroleerd op 20 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 149. ↑ Rivastigmine. Amerikaanse National Library of Medicine (Medline Plus) (8 januari 2007). Gecontroleerd op 20 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 150. ↑ Rivastigmine transdermaal. Amerikaanse National Library of Medicine (Medline Plus) (8 januari 2007). Gecontroleerd op 20 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 151. ^ Birks J (2006). Cholinesterase-remmers voor de ziekte van Alzheimer. Cochrane Database Syst Rev (1): CD005593. DOI: 10.1002 / 14651858.CD005593. PMID 16437532.
 152. ^ Birks J, Harvey RJ (2006). "Donepezil voor dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer". Cochrane Database Syst Rev (1): CD001190. DOI: 10.1002 / 14651858.CD001190.pub2. PMID 16437430.
 153. ↑ Raschetti R, Albanese E, Vanacore N, Maggini M (2007). "Cholinesteraseremmers bij milde cognitieve stoornissen: een systematische review van gerandomiseerde studies." PLoS Med4 (11): e338. DOI: 10.1371 / journal.pmed.0040338. PMID 18044984.
 154. ↑ Acetylcholinesterase-remmers voorschrijven informatie:
  • Aricept Voorschriftinformatie (PDF) (ontoegankelijke link - geschiedenis). Eisai en Pfizer. Gecontroleerd op 18 augustus 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 10 september 2008.
  • Razadyne ER U.S. Volledige voorschriftinformatie (PDF) (ontoegankelijke link - geschiedenis). Ortho-McNeil Neurologics. Teruggewonnen op 19 februari 2008.Gearchiveerd uit de originele bron 27 februari 2008.
  • Exelon ER U.S. Voorschriftinformatie (PDF). Novartis Pharmaceuticals. Teruggewonnen op 19 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
  • Exelon U.S. Voorschriftinformatie (PDF) (ontoegankelijke link - geschiedenis). Novartis Pharmaceuticals. Opgeruimd 21 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 10 juli 2007.
  • Exelon-waarschuwingsbrief (PDF) (ontoegankelijke link - geschiedenis). FDA. Gearchiveerd vanaf het origineel op 10 september 2008.
 155. ↑ Yang Guoyan, Wang Yuyi, Tian Jinzhou, Liu Jian-Ping voor de ziekte van Alzheimer: een systematische review en gerandomiseerde klinische tests // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8. - P. e74916. - ISSN1932-6203. - DOI: 10.1371 / journal.pone.0074916.
 156. ↑ 156,0156,11 Lipton SA (2006). "Paradigmaverschuiving in neuroprotectie door NMDA-receptorblokkade: memantine en nog veel meer". Nat Rev Drug Discov5 (2): 160-170. DOI: 10.1038 / nrd1958. PMID 16424917.
 157. ↑ Memantine. US National Library of Medicine (Medline) (4 januari 2004). Gecontroleerd op 22 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 158. ↑ Areosa Sastre A, McShane R, Sherriff F (2004). "Memantine voor dementie". Cochrane Database Syst Rev (4): CD003154. DOI: 10.1002 / 14651858.CD003154.pub2. PMID 15495043.
 159. ↑ Namenda-voorschrijfinformatie (PDF). Forest Pharmaceuticals. Teruggewonnen op 19 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 160. ↑ Raina P, Santaguida P, Ismaila A, et al (2008). "Effectiviteit van cholinesteraseremmers en memantine voor de behandeling van dementie: evidence of clinical practice guideline." Annalen van interne geneeskunde148 (5): 379-397. PMID 18316756.
 161. ↑ Antipsychotica gebruikt:
  • Ballard C, Waite J (2006). "De effectiviteit van atypische antipsychotica voor de behandeling van agressie en psychose bij de ziekte van Alzheimer". Cochrane Database Syst Rev (1): CD003476. DOI: 10.1002 / 14651858.CD003476.pub2. PMID 16437455.
  • Ballard C, Lana MM, Theodoulou M, et al (2008). "Een gerandomiseerde, geblindeerde placebo-gecontroleerde trial bij dementiepatiënten die neuroleptica voortzetten of stoppen (de DART-AD-studie)". PLoS Med.5 (4): e76. DOI: 10.1371 / journal.pmed.0050076. PMID 18384230.
  • Sink KM, Holden KF, Yaffe K (2005). "Farmacologische behandeling van neuropsychiatrische symptomen van dementie: een beoordeling van het bewijsmateriaal." JAMA293 (5): 596-608. DOI: 10.1001 / jama.293.5.596. PMID 15687315.
 162. ↑ 162,0162,1,1 Ballard C, Hanney ML, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Kossakowski K, Gill R, Juszczak E, Yu L-M, Jacoby R (9 januari 2009). "De dementie-antipsychotische ontwenningsproef (DART-AD): een follow-up op lange termijn van een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie." Lancet Neurology. DOI: 10.1016 / S1474-4422 (08) 70295-3. PMID 19138567. Lossamenvatting.
 163. , 01 163,0163,1163,2163,3163,4163,5163,6 Praktijkrichtlijnen voor patiënten met de ziekte van Alzheimer (PDF). American Psychiatric Association (oktober 2007). doi: 10.1176 / appi.books.9780890423967.152139. Opgeruimd op 28 december 2007.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 164. ↑ Bottino CM, Carvalho IA, Alvarez AM, et al (2005). Patiënten met de ziekte van Alzheimer: een pilotstudie. Clin Rehabil19 (8): 861-869. DOI: 10.1191 / 0269215505cr911oa. PMID 16323385.
 165. ↑ Doody RS, Stevens JC, Beck C, et al (2001). "Oefenparameter: management van dementie (een evidence-based review). Rapport van de American Academy of Neurology. Neurology 56 (9): 1154-1166. PMID 11342679.
 166. ↑ Hermans DG, Htay UH, McShane R (2007). "Niet-farmacologische interventies voor de huiselijke omgeving". Cochrane Database Syst Rev (1): CD005994. DOI: 10.1002 / 14651858.CD005994.pub2. PMID 17253573.
 167. ↑ Robinson L, Hutchings D, Dickinson HO, et al (2007). "Effectiviteit en aanvaardbaarheid van niet-medicamenteuze interventies om dwalen bij dementie te verminderen: een systematische review." Int J Geriatr Psychiatry22 (1): 9-22. DOI: 10.1002 / gps.1643. PMID 17096455.
 168. ↑ Woods B, Spector A, Jones C, Orrell M, Davies S (2005). "Reminiscentietherapie voor dementie". Cochrane Database Syst Rev (2): CD001120. DOI: 10.1002 / 14651858.CD001120.pub2. PMID 15846613.
 169. ↑ Peak JS, Cheston RI (2002). "Gebruik van gesimuleerde aanwezigheidstherapie met mensen met dementie". Veroudering Ment Health6 (1): 77-81. DOI: 10.1080 / 13607860120101095. PMID 11827626.
 170. ↑ Camberg L, Woods P, Ooi WL, et al (1999). "Evaluatie van gesimuleerde aanwezigheid: een gepersonaliseerde benadering om het welzijn van personen met de ziekte van Alzheimer te verbeteren." J Am Geriatr Soc47 (4): 446-452. PMID 10203120.
 171. ↑ Neal M, Briggs M (2003). "Validatietherapie voor dementie". Cochrane Database Syst Rev (3): CD001394. DOI: 10.1002 / 14651858.CD001394. PMID 12917907.
 172. ↑ Chung JC, Lai CK, Chung PM, French HP (2002). "Snoezelen voor dementie". Cochrane Database Syst Rev (4): CD003152. DOI: 10.1002 / 14651858.CD003152. PMID 12519587.
 173. ↑ Spector A, Orrell M, Davies S, Woods B (2000). "Teruggetrokken: realiteitsoriëntatie voor dementie". Cochrane Database Syst Rev (3): CD001119. DOI: 10.1002 / 14651858.CD001119.pub2. PMID 17636652.
 174. ↑ Spector A, Thorgrimsen L, Woods B, et al (2003). "Werkzaamheid van evidence-based cognitieve stimulatietherapie voor mensen met dementie: gerandomiseerde gecontroleerde trial". Br J Psychiatry183: 248-254. DOI: 10.1192 / bjp.183.3.248. PMID 12948999.
 175. , 01 175,0175.1 Het MetLife-onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: de mantelzorgervaring (PDF). MetLife Mature Market Institute (augustus 2006). Ontvangen op 12 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 176. ^ 176.0176.1176.2 Thompson CA, Spilsbury K, Hall J, Birks Y, Barnes C, Adamson J (2007). "Systematische review van informatie en ondersteuningsinterventies voor zorgverleners van mensen met dementie". BMC Geriatr7: 18. DOI: 10.1186 / 1471-2318-7-18. PMID 17662119.
 177. ^ 177.0177.1 Schneider J, Murray J, Banerjee S, Mann A (augustus 1999). "EUROCARE: een zaak voor de ziekte van Alzheimer: I - Factoren die verband houden met verzorgerlast." International Journal of Geriatric Psychiatry14 (8): 651-661. DOI: 10.1002 / (SICI) 1099-1166 (199908) 14: 8 3.0.CO; 2-B. PMID 10489656. Gecontroleerd 2008-07-04.
 178. ^ 178.0178.1.1 Murray J, Schneider J, Banerjee S, Mann A (augustus 1999). "EUROCARE: Een voorzichtig respect voor de zorg voor de ziekte van Alzheimer: studie van de residente echtgenote:" International Journal of Geriatric Psychiatry14 (8): 662-667. DOI: 10.1002 / (SICI) 1099-1166 (199908) 14: 8 3.0.CO; 2-4. PMID 10489657.
 179. ↑ Gitlin LN, Corcoran M, Winter L, Boyce A, Hauck WW (februari 2001). "Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie van milieu-interventie:" effect op de werkzaamheid ". Gerontoloog41 (1): 4-14. PMID 11220813. Geverifieerd 2008-07-15.
 180. ↑ Gitlin LN, Hauck WW, Dennis MP, Winter L (maart 2005). De ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.60 (3): 368-74. PMID 15860476.
 181. ↑ Behandeling van gedrags- en psychiatrische symptomen. Alzheimer's Association (2006). Opgeruimd 25 september 2006.
 182. ↑ Dunne TE, Neargarder SA, Cipolloni PB, Cronin-Golomb A (2004). "Visueel contrast ter verbetering van de ziekte van Alzheimer". Clinical Nutrition23 (4): 533-538. DOI: 10.1016 / j.clnu.2003.09.015. PMID 15297089.
 183. ↑ Dudek, Susan G.Nutrition essentials voor de verpleegkundige praktijk. - Hagerstown, Maryland: Lippincott Williams Wilkins, 2007. - P. 360. - ISBN 0-7817-6651-6.
 184. ↑ Dennehy C (2006). "Analyse van de rechten van patiënten: dementie en PEG-insertie". Br J Nurs15 (1): 18-20. PMID 16415742.
 185. ↑ Chernoff R (april 2006). "Sondevoeding patiënten met dementie." Nutr Clin Pract21 (2): 142-6. PMID 16556924.
 186. ↑ Medische problemen:
  • Hoofd B (januari 2003). "Palliatieve zorg voor personen met dementie". Home Healthc Nurse21 (1): 53-60; quiz 61. PMID 12544465.
  • Friedlander AH, Norman DC, Mahler ME, Norman KM, Yagiela JA (september 2006). Ziekte van Alzheimer: psychopathologie, medisch management en tandheelkundige implicaties. J Am Dent Assoc137 (9): 1240-51. PMID 16946428.
  • Belmin J (2007). Ziekte van Alzheimer: een consensuswet van een groot panel van deskundigen. J Nutr Health Aging11 (1): 33-7. PMID 17315078.
  • McCurry SM, Gibbons LE, Logsdon RG, Vitiello M, Teri L (oktober 2003). "Trainingsverzorgers voor patiënten met dementie: het NITE-AD-project." J Am Geriatr Soc51 (10): 1455-60. PMID 14511168.
  • Perls TT, Herget M (december 1995). "Hogere ademhalingsinfecties voor een speciale zorgeenheid voor Alzheimer en succesvolle interventie." J Am Geriatr Soc43 (12): 1341-4. PMID 7490383.
 187. ↑ Shega JW, Levin A, Hougham GW, et al (april 2003). "Palliative Excellence in Alzheimer Care efforts (PEACE): een programmabeschrijving." J Palliat Med6 (2): 315-20. DOI: 10.1089 / 109662103764978641. PMID 12854952.
 188. ^ 188,0188.1.1 Bowen JD, Malter AD, Sheppard L, et al (augustus 1996). "Voorspellers van mortaliteit bij patiënten met de diagnose van de ziekte van Alzheimer." Neurology47 (2): 433-9. PMID 8757016.
 189. ↑ 189,0189.1 Dodge HH, Shen C, Pandav R, DeKosky ST, Ganguli M (februari 2003). "Functionele overgangen en actieve levensverwachting in verband met de ziekte van Alzheimer". Arch. Neurol.60 (2): 253-9. PMID 12580712.
 190. ↑ Larson EB, Shadlen MF, Wang L, et al (april 2004). "Overleving na initiële diagnose van de ziekte van Alzheimer". Ann. Intern. Med.140 (7): 501-9. PMID 15068977.
 191. ↑ Jagger C, Clarke M, Stone A (januari 1995). Voorspellers van overleving bij de ziekte van Alzheimer: een op de gemeenschap gebaseerd onderzoek. Psychol Med25 (1): 171-7. PMID 7792352.
 192. ↑ 192.0192.1 Ganguli M, Dodge HH, Shen C, Pandav RS, DeKosky ST (mei 2005). "Ziekte en sterfte door Alzheimer: een 15-jarig epidemiologisch onderzoek." Arch. Neurol. 62 (5): 779-84. DOI: 10.1001 / archneur.62.5.779. PMID 15883266.
 193. ↑ Allegri RF, Butman J, Arizaga RL, et al (augustus 2007). "Economische impact van dementie in ontwikkelingslanden: een evaluatie van de kosten van dementie bij het Alzheimertype in Argentinië". Int Psychogeriatr19 (4): 705-18. DOI: 10.1017 / S1041610206003784. PMID 16870037.
 194. ↑ Suh GH, Knapp M, Kang CJ (augustus 2006). "De economische kosten van dementie in Korea, 2002". Int J Geriatr Psychiatry21 (8): 722-8. DOI: 10.1002 / gps.1552. PMID 16858741.
 195. ↑ Wimo A, Jonsson L, Winblad B (2006). "Schat de wereldwijde prevalentie en directe kosten van dementie in 2003". Dement Geriatr Cogn Disord21 (3): 175-81. DOI: 10.1159 / 000090733. PMID 16401889.
 196. ↑ 196,0196,1196,2 Moore MJ, Zhu CW, Clipp EC (juli 2001). "Informele kosten van zorg voor dementie: schattingen van de National Longitudinal Caregiver Study." J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci56 (4): S219-28. PMID 11445614.
 197. ↑ Jönsson L, Eriksdotter Jönhagen M, Kilander L, et al (mei 2006). "Determinanten van de kosten van zorg voor patiënten met de ziekte van Alzheimer." Int J Geriatr Psychiatry21 (5): 449-59. DOI: 10.1002 / gps.1489. PMID 16676288.
 198. ↑ 198,0198,18 Zhu CW, Sano M (2006). "Economische overwegingen bij de ziekte van Alzheimer". Clin Interv Aging1 (2): 143-54. PMID 18044111.
 199. ^ Gaugler JE, Kane RL, Kane RA, Nieuwkomer R (april 2005). "Vroegtijdig community-based servicegebruik en dementie caregiving." Gerontologist45 (2): 177-85. PMID 15799982.
 200. ↑ Ritchie K, Lovestone S (november 2002). "De dementie". Lancet360 (9347): 1759-66. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (02) 11667-9. PMID 12480441.
 201. ↑ Brodaty H, Hadzi-Pavlovic D (september 1990). "Psychosociale effecten op verzorgers van het leven met personen met dementie". Aust N Z J Psychiatry24 (3): 351-61. PMID 2241719.
 202. ↑ Donaldson C, Tarrier N, Burns A (april 1998). "Determinanten van verzorger stress bij de ziekte van Alzheimer". Int J Geriatr Psychiatry13 (4): 248-56. PMID 9646153.
 203. Met The MetLife Study of Alzheimer Disease: The Caregiving Experience (PDF). MetLife Mature Market Institute (augustus 2006). Ontvangen op 12 februari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 204. ↑ Pusey H, Richards D (mei 2001). "Een systematische review van de effectiviteit van psychosociale interventies voor zorgverleners van mensen met dementie." Veroudering Ment Health5 (2): 107-19. PMID 11511058.
 205. ^ Garrard P, Maloney LM, Hodges JR, Patterson K (februari 2005). "De beroemde auteur." Brain128 (Pt 2): 250-60. DOI: 10.1093 / hersenen / awh341. PMID 15574466.
 206. ↑ Sherman FT (september 2004). "Had president Reagan tijdens zijn ambt lichte cognitieve beperkingen? Langer leven met de ziekte van Alzheimer. " Geriatrics59 (9): 11, 15. PMID 15461232.
 207. Legende Puskas, de legende van Hongarije sterft op 79. BBC News (17 november 2006). Opgeruimd 25 januari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 208. ↑ Eerste ministers in de geschiedenis: Harold Wilson. Londen: 10 Downing Street. Gecontroleerd op 18 augustus 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 209. Mi "Mi padre no reconoció al Rey pero notó el cariño". Madrid: El País (2008). Gecontroleerd op 1 oktober 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 210. ^ Peter Falk leidet een Alzheimer (Duits)
 211. ↑ Chicago Rita Hayworth Gala. Alzheimer's Association (2007). Opgeruimd 25 januari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 212. ↑ Charlton Heston heeft de symptomen van Alzheimer. CNN (9 augustus 2002). Opgeruimd 25 januari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 213. ↑ Pauli Michelle. Pratchett kondigt aan dat hij Alzheimer, Guardian News en Media heeft (12 december 2007). Gecontroleerd op 18 augustus 2008.
 214. ↑ Iris. IMDB (18 januari 2002). Opgehaalde 24 januari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 215. ^ Bayley John. Iris: een memoires van Iris Murdoch. - Londen: Abacus, 2000. - ISBN 9780349112152.
 216. ↑ De notebook. IMDB. Op 22 februari 2008 opgehaald.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 217. ↑ Vonken Nicholas. De notebook. - Thorndike, Maine: Thorndike Press, 1996. - P. 268. - ISBN 078620821X.
 218. ↑ Nae meorisokui jiwoogae. IMDB. Opgeruimd 2 februari 2011.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 219. ↑ Thanmathra. Webindia123.com. Opgehaalde 24 januari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011., Anatomie van passie (2005)
 220. ↑ Ashita no kioku. IMDB. Opgehaalde 24 januari 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 221. ↑ Ogiwara Hiroshi. Ashita no Kioku. - Tōkyō: Kōbunsha, 2004. - ISBN 9784334924461.
 222. ↑ Munro Alice. Hateship, Vriendschap, vrijage, liefdesschip, huwelijk. - New York: A.A. Knopf, 2001. - ISBN 9780375413001.
 223. ^ Malcolm en Barbara:
  • Malcolm en Barbara: een liefdesverhaal. Dfgdocs. Opgehaalde 24 januari 2008.Gearchiveerd vanaf de originele 18 juli 2013.
  • Malcolm en Barbara: een liefdesverhaal. BBC Cambridgeshire. Gecontroleerd op 2 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
  • ITV Lawyers, Guardian Media (7 augustus 2007). Opgehaalde 24 januari 2008.
 224. ↑ Klinische proeven. 459 studies gevonden met zoeken naar: alzheimer. Amerikaanse National Institutes of Health. Gecontroleerd op 23 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 225. ↑ Vaccinatie:
  • Hawkes CA, McLaurin J (november 2007). Immunotherapie als een behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Expert Rev Neurother7 (11): 1535-48. DOI: 10.1586 / 14737175.7.11.1535. PMID 17997702.
  • Solomon B (juni 2007). "Klinische immunologische benaderingen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer". Deskundig advies Onderzoek drugs16 (6): 819-28. DOI: 10.1517 / 13543784.16.6.819. PMID 17501694.
  • Woodhouse A, Dickson TC, Vickers JC (2007). "Vaccinatiestrategieën voor de ziekte van Alzheimer: een nieuwe hoop?". Medicijnen veroudering24 (2): 107-19. PMID 17313199.
 226. ↑ Studie Evaluatie van ACC-001 bij patiënten met milde tot matige ziekte van Alzheimer. Klinisch onderzoek. Amerikaanse National Institutes of Health (11 maart 2008). Opgehaalde 5 juni 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 227. ↑ Onderzoek naar de evaluatie van veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit van ACC-001 bij proefpersonen met de ziekte van Alzheimer. Amerikaanse National Institutes of Health. Opgehaalde 5 juni 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 228. ^ Ziekte van Alzheimer Vaccin Trial opgeschort vanwege veiligheidsproblemen. Medpage Today (18 april 2008). Opgehaalde 14 juni 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 229. ↑ Bapineuzumab bij patiënten met de ziekte van Alzheimer / Apo_e4 niet-dragers. Klinisch onderzoek. Amerikaanse National Institutes of Health (29 februari 2008). Gecontroleerd op 23 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 230. ↑ Onderzoek naar veiligheid, verdraagbaarheid en efficiëntie bij het evalueren van personen met milde cognitieve stoornissen. Klinisch onderzoek. Amerikaanse National Institutes of Health (11 maart 2008). Gecontroleerd op 23 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 231. Ziekte van Alzheimer. Klinisch onderzoek. Amerikaanse National Institutes of Health (13 januari 2008). Gecontroleerd op 23 maart 2008.Gearchiveerd vanaf het origineel op 25 augustus 2011.
 232. ↑ Etanercept onderzoek:
  • Tobinick E, Gross H, Weinberger A, Cohen H (2006). "TNF-alfamodulatie voor de ziekte van Alzheimer: een pilotstudie van zes maanden." MedGenMed8 (2): 25. PMID 16926764.
  • Griffin WS (2008). "Perispinaal etanercept: potentieel als een therapeutisch middel voor de ziekte van Alzheimer". J Neuroinflammation5: 3. DOI: 10.1186 / 1742-2094-5-3. PMID 18186919.
  • Tobinick E (december 2007). "Perispinal etanercept voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer". Curr Alzheimer Res4 (5): 550-2. PMID 18220520.
 233. ↑ Kim, H. Y., Kim, H.V., Jo, S., Lee, C.J., Choi, S. Y., Kim, D.J., Kim, Y. (2015). EPPS redt van de hippocampus afhankelijke cognitieve gebreken in APP / PS1-muizen door disaggregatie van amyloïde-p-oligomeren en plaques. Natuurcommunicatie, 6, Artikelnummer: 8997 DOI: 10.1038 / ncomms9997
 234. ^ Currais, A., Goldberg, J., Farrokhi, C., Chang, M., Prior, M., Dargusch, R.,. Schubert, D. (2015). Een uitgebreide multimediabenadering voor het begrijpen van de relatie tussen veroudering en dementie. Veroudering, 937-955.
 235. ↑ Marschallinger, J., Schäffner, I., Klein, B., Gelfert, R., Rivera, F.J., Illes, S.,. Coras, R. (2015). Een anti-astmatisch medicijn. Natuurcommunicatie, 6, Artikelnummer: 8466 DOI: 10.1038 / ncomms9466
 236. ↑ Wischik Claude M, Bentham Peter, Wischik Damon J, Seng Kwang Meng (juli 2008). "Tau-aggregatieremmer (TAI) -therapie met herhaalde arrestaties vertraagt ​​de progressie van de ziekte bij milde en matige ziekte van Alzheimer gedurende 50 weken." alzheimer Dementie (Alzheimer's Association) 4 (4). DOI: 10.1016 / j.jalz.2008.05.438. Gecontroleerd 2008-07-30.
 237. ↑ Harrington Charles, Rickard Janet E, Horsley David, et al (juli 2008). "Methylthioniniumchloride (MTC) werkt als een tau-aggregatieremmer (TAI) in de transgene muismodellen van de ziekte van Alzheimer." alzheimer Dementie (Alzheimer's Association) 4: T120 - T121. DOI: 10.1016 / j.jalz.2008.05.259.
 238. ↑ Doody RS, Gavrilova SI, Sano M, et al (juli 2008). "Ziekte van Alzheimer: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie". Lancet372 (9634): 207-15. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (08) 61074-0. PMID 18640457.
 239. I Choi Se Hoon, Kim Young Hye, Hebisch Matthias, Sliwinski Christopher, Lee Seungkyu, d'Avanzo Carla, Chen Hechao, Hooli Basavaraj, Asselin Caroline, Muffat Julien, Klee Justin B., Zhang Can, Wainger Brian J., Peitz Michael, Kovacs, Dora, M., Woolf, Clifford, J., Wagner, Steven, L., Tanzi Rudolph, E., Kim Doo YeonA, de ziekte van Alzheimer, driedimensionaal mens, // Natuur. - 2014. - Vol. 515. - blz. 274-278. - ISSN0028-0836. - DOI: 10.1038 / nature13800.
 240. ↑ Het verloop van de ziekte van Alzheimer is afhankelijk van de race van de patiënt - MedNews - MedPortal.com

Literatuur [bewerken]

In het Russisch:

 • Yu. G. Kaminsky, E. A. Kosenko "Populair en niet zozeer over de ziekte van Alzheimer" Librocom, 2009, 136 blz. ISBN 978-5-397-00194-6
 • Bill Grant "Seniele dementie. Ziekte van Alzheimer en andere vormen van Alzheimer. Een serie verzorgerhandleidingen: Norint's arts Tips, 2003, 80 pp. ISBN 5-7711-0161-3